Výkonný riaditeľ SZĽH Peter Kruľ má za sebou prvé týždne na zväze: Veľkou témou sú rozhodcovia a Covid

BRATISLAVA (SZĽH) – Výkonný riaditeľ Slovenského zväzu ľadového hokeja Peter Kruľ prišiel na zväz v neľahkých časoch. Jeho úlohy sú koordinovať a zefektívňovať procesy, komunikáciu a plánovanie pre lepšie fungovanie a rozhodovanie v rámci SZĽH. Každý deň mu však na stole pristane horúca téma, ktorú treba aktuálne riešiť. Čo od neho požadovali kluby na spoločnom stretnutí? V akom stave našiel zväz po príchode? Prečo rozhodcovia neakceptovali ponuku SZĽH na zvyšovanie ich počtu a zlepšovanie ich kvality? Aj na tieto otázky odpovedal výkonný riaditeľ SZĽH Peter Kruľ.


Máte za sebou mesiac práce na hokejovom zväze, čo ste za ten čas stihli?

V prvom rade som chcel stretnúť každého, kto pracuje na SZĽH, spoznať ich, teda na čom pracujú a akí sú. Chcel som tak pochopiť fungovanie a zodpovednosti zväzu ako takého. Dôležitým krokom bolo aj vycestovanie do regiónov, kde som sa spolu s prezidentom SZĽH a generálnym sekretárom stretol so zástupcami jednotlivých klubov, vypočul som si ich spätnú väzbu a odkomunikovali sme im našu víziu a ciele. Veľkou témou, ktorú riešime v týchto dňoch je zmluva s rozhodcami, a samozrejme Covid opatrenia a nariadenia.

Požadovali od vás kluby nejaké konkrétne zmeny? Napríklad vo vzájomnej komunikácii, alebo v riadení?

Našim cieľom, ktorý sme klubom komunikovali, bolo robiť veci transparentnejšie a definovať víziu pre celý hokej – vrátane princípov fungovania, transparentnej operatívy na zväze,  financovania aj komunikácie smerom k regiónom. Samotní členovia hnutia na našich stretnutiach viackrát prízvukovali, že toto im zo strany zväzu chýba. Ak sa nám to podarí, tak verím, že väčšina negatívnej spätnej väzby, ktorá sa v minulosti objavovala, bude vyriešená. Chceme nastaviť pravidlá na dlhšiu dobu, radi by sme nadefinovali troj-štvorročný plán, kde bude jasné čo a ako budeme robiť. 

Do hokeja ste prišli z nadnárodnej spoločnosti. V akom stave ste SZĽH našli po finančnej a po prevádzkovej stránke?

V prvom rade občianske združenia a dcérske spoločnosti zväzu nefungovali úplne koordinovane. Chceli by sme zaviesť centrálne riadenie všetkých spoločností a konsolidovaný prístup k financiám. Od vytvárania rozpočtu, ktorý bude spoločný pre všetky spoločnosti, až po kontroling, reporting a plnenie nastavených plánov. Ide o to, aby vrcholový manažment videl, aká je presná finančná situácia, aby následne dokázal robiť adekvátne rozhodnutia. 
Všetky projekty na dosiahnutie tohto stavu sme na zväze už spustili. Našou prioritou je tiež transparentnejšie a účelovejšie vynakladanie finančných zdrojov. Spustili sme iniciatívu kontrolovaného prístupu k financiám, ktorá nám pomôže ustriehnuť, na čo a koľko peňazí míňame. Hlavne, či je v tom maximálna efektivita súvisiaca s cieľom, ktorý chceme dosiahnuť. 

SZĽH nedávno sľúbil klubom prerozdeliť časť zo zisku z vlaňajších majstrovstiev sveta. V akom štádiu naplnenia sa nachádza?

Prvá vec je dohoda o pomoci, ktorá pôjde klubom extraligy, Slovenskej hokejovej ligy, 2. ligy a extraligy žien. SZĽH pripravil zmluvy, tiež boli odoslané klubom a v momente, ako budú potvrdené, bude zväz pripravený túto pomoc odoslať. Zároveň bude putovať pomoc aj vo forme príspevkov na mládežníckych trénerov od septembra do decembra, o čom už rozhodol výkonný výbor. A zvyšnú časť by sme radi použili na koncepčný a dlhodobý projekt rozvoja hokeja. Ten sa chystáme prezentovať na novembrovom Kongrese SZĽH. 

Spomínali ste, že témou dnešných dní je aj zmluva s rozhodcami. Je už podpísaná?

Nie je. Absolvovali sme viacero stretnutí a zatiaľ sme nenašli spoločnú reč. Rozhodcovia prišli s návrhom, ktorý je v aktuálnej spoločenskej situácii a finančnej situácii zväzu pre nás neakceptovateľný a neúnosný. V priebehu rokovaní sme prišli s viacerými kompromisnými návrhmi, ktoré dokonca dostanú požiadavky rozhodcov na úroveň, ktorú požadujú. No nie okamžite pre najbližšiu sezónu, ale v priebehu niekoľkých rokov. Chceli sme rokovania využiť aj na určenie spôsobu, ako zvýšiť počet a kvalitu rozhodcov. Bohužiaľ, všetky naše návrhy boli zo strany rozhodcov principiálne odmietnuté. Snažíme sa ďalej, ale dostávame odmietavé stanovisko, ktoré nepripúšťa diskusiu o špecifických požiadavkách. 

Čo teda požadujú rozhodcovia?

Na rovinu poviem, že nechcú spájať tému zvyšovania odmien s dlhodobými plánmi na zvýšenie ich počtu či kvality. Chcú sa rozprávať iba o zvyšovaní platov. Ich stanoviskom je výrazne a okamžité navýšenie odmien pre všetkých rozhodcov, vo všetkých vekových kategóriách. To si dnes zväz za žiadnych okolností nemôže dovoliť. 

S takýmto zvýšením zväz pri vlaňajšom schvaľovaní rozpočtu nepočítal. Bude musieť tieto zmeny schvaľovať až novembrový Kongres SZĽH?

Ak dôjde k dohode, vieme to čiastočne riešiť operatívne. Ale dlhodobý plán, ktorý chceme priniesť, bude súčasťou kongresu, ktorý ho musí schváliť. Pre všetkých to bude špecifická sezóna. Rozumiem, že rozhodcovia cítia historickú krivdu a platy sa im dlhodobo nedvíhali. Ale v súčasnosti, keď odchádzajú sponzori, ľudia nemôžu chodiť na zápasy vo vyšších počtoch a nezamestnanosť v krajine sa zvyšuje, je to nereálne. Zväz má navyše náklady rozhodcov vo forme ich školení, certifikačného procesu a platí aj ich testovanie na COVID-19. Bolo by v tomto čase nezodpovedné, ak by sme podpísali návrh ktorý si nemôžeme finančne dovoliť. 

Peter Kruľ a Miroslav Šatan na spoločnej tlačovej konferencii po nástupe nového vedenia na SZĽH. Zdroj: TASR

Vo viacerých európskych súťažiach platia rozhodcov kluby cez svoje združenia. Môže to v budúcnosti nastať aj na Slovensku?

Momentálne je systém nastavený tak, že ich platí zväz. Vychádzame z tohto nastavenia a rešpektujeme ho. Je dôležité, aby si rozhodcovia uvedomovali ten benefit, že vo zväze majú silného partnera. Partnera, ktorým im garantuje kompenzácie za výkon aj ochranu iných práv. Mali by to vnímať a nehazardovať, že sa zväz kvôli ich požiadavkám môže dostať do zlej finančnej kondície a nevedel by im tieto služby naďalej garantovať. 

Prečo je pre rozhodcov lepšie, že sú momentálne pod ochranou SZĽH?

Kľúčové je, že školenia pre rozhodcov aj ich tréningy organizuje a platí zväz. Takisto im udeľuje licencie, vysiela ich na zápasy a platí celú ich logistiku aj ich plat. Zväz im tieto náklady bezodkladne platí a platiť bude. Naše dobré meno spočíva aj v tom, že to čo sľúbime aj splníme – peniaze dostávajú včas a v plnej výške. V minulosti bola táto povinnosť na kluboch a ich platobná disciplína môže byť v závislosti od regiónov odlišná. Tá garancia platieb by nebola na takej úrovni, ako je teraz pod krídlami zväzu. 

Existuje možnosť, že sa najbližší súťažný ročník nezačne včas, ak nebude ponuka zväzu rozhodcami akceptovaná?

Dúfam, že k tomuto scenáru nedôjde. Verím, že sa znova stretneme a nájdeme kompromisné riešenie, ktoré bude akceptovateľné pre obe strany z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. 

Verejnosť občas kritizuje zväz, že nie je ráznejší v súvislosti s apelom na vládu, kvôli opatreniam súvisiacim s nákazou koronavírusu. Budete na zástupcov štátu vyvíjať väčší tlak?

Jedno stretnutie zo zástupcami ministerstva školstva, hlavným hygienikom a splnomocnencom vlády pre šport sme mali aj so zástupcami najväčších športových zväzov. Zväzy komunikovali svoj názor najmä na opatrenie súvisiace s počtom divákov. Vysvetlili sme im aj situáciu, ako spĺňať všetky nariadenia tak, aby to neohrozilo budúcnosť športových súťaží. No náš jednotný hlas ostal nevypočutý a striktné opatrenia sa potvrdili. S najväčšími zväzmi sa plánujeme v najbližších dňoch opäť stretnúť, aby sme sa zjednotili na spoločnom postupe k tejto pre šport nepriaznivej situácii.