VV SZĽH schválil zmenu výšky štartovného pre extraligu a poplatku za odhlásenie družstva zo súťaže

BRATISLAVA (SZĽH) – Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja v nedeľu 14. mája schválil zmenu výšky štartovného pre extraligové kluby a poplatku za odhlásenie družstva zo súťaže. Prihlášky do extraligovej sezóny 2023/24 môžu kluby posielať od 15. do 31. mája 2023.

Členovia Výkonného výboru SZĽH na ostatných zasadnutiach diskutovali o téme nárastu nákladov súvisiacich s organizáciou seniorskej extraligy, a to najmä nákladov na mzdy rozhodcov a inštruktorov rozhodcov. Na základe toho dospeli k nutnosti zvýšenia štartovného na sumu 18 000 eur.  

Z dôvodu zvýšenia stability súťaží SZĽH, predvídateľnosti počtu účastníkov súťaží SZĽH a následnej možnosti riadiacich orgánov súťaží SZĽH riadne pripravovať modely súťaží a zaraďovať družstvá po ich prihlásení do súťaží SZĽH pre budúcu hokejovú sezónu zároveň VV SZĽH schválil úpravu smernice pre postih klubov pri odhlásení družstva pred začiatkom alebo počas príslušnej súťaže SZĽH. Zmena sa týka najmä úprav poplatkov a definície termínov na odhlásenie sa družstiev z profesionálnych súťaží alebo amatérskych súťaží, a to nasledovne: 

A. v profesionálnych súťažiach (Extraliga seniorov, 1. liga seniorov)

- odhlásenie sa v časovom období pred začiatkom príslušnej súťaže v zmysle smernice, t.j. od prihlásenia družstva do súťaže (a po čase odhlásenia sa bez sankcie) až do momentu udelenia licencie družstvu do súťaže je poplatok určený v sume 25 000 eur.

- odhlásenie sa v časovom období počas príslušnej súťaže,  t.j. od momentu udelenia licencie družstvu do súťaže až do skončenia súťaže je poplatok určený v sume 50 000 EUR.

B. v amatérskych súťažiach (2. Liga seniorov, Extraliga žien, Extraliga juniorov, 1. Liga juniorov, Extraliga dorastu, 1. Liga dorastu, Liga starších žiakov „AA“, Liga starších žiakov „A“, Liga mladších žiakov „AA“, Liga mladších žiakov „A“)

- odhlásenie sa v časovom období pred začiatkom príslušnej súťaže v zmysle smernice, t.j. od prihlásenia družstva do súťaže (a po čase odhlásenia sa bez sankcie) až do momentu udelenia licencie družstvu do súťaže je poplatok určený v sume 3 320 eur.

- odhlásenie sa v časovom období počas príslušnej súťaže, t.j. od momentu udelenia licencie družstvu do súťaže až do skončenia súťaže je poplatok určený v sume 6 640 eur.

Zatiaľ čo profesionálne kluby z extraligy a Slovenskej hokejovej ligy sa do súťaží na sezónu 2023/2024 môžu prihlasovať od 15. mája do 31. mája 2023, do amatérskych seniorských súťaží (2. liga seniorov, extraliga žien) a mládežníckych súťaží bude možné prihlasovanie od 1. júna do 19. júna 2023.