Viac ako 230 štatistikov SZĽH absolvovalo seminár v Martine

MARTIN (SZĽH) – Slovenský zväz ľadového hokeja zorganizoval v sobotu 11. júna jednodňové školenie štatistikov z celej krajiny. V priestoroch Mestského úradu v Martine sa ich stretlo viac ako 230. Hlavným motívom bolo zjednotenie a zefektívnenie práce štatistika na slovenských hokejových štadiónoch.

Školenie štatistikov sa po dvojročnej prestávke opäť uskutočnilo prezenčnou formou. Keďže vlani ho z dôvodu pretrvávajúcej vlny ochorenia COVID-19 nebolo možné zorganizovať s takou účasťou, úsek štatistikov SZĽH pod vedením Roberta Svitoka pripravil pre všetkých digitálny seminár formou videozáznamu. Tento rok sa vyše 230 štatistikov zhromaždilo v Martine, kde po seminári absolvovalo test. Úsek štatistikov SZĽH im po zvládnutí skúšky predĺžil licenciu na vykonávanie činnosti o ďalšiu sezónu.

V Turci tvorili hlavnú časť programu interaktívne prezentácie na témy signalizácia a komunikácia s rozhodcami, krátenie trestov, zjednotenie skratiek trestov podľa regúl Medzinárodnej hokejovej federácie, správne vypisovanie zápisu o stretnutí, práca s informačným systémom a webom SZĽH. Premiérovou súčasťou seminára bola prezentácia o práci na tabletoch, ktorá mala napomôcť k zaznamenaniu konkrétnych štatistík vrátane digitálneho zapisovania striel, ich smeru, respektíve blokovania striel, vyhratých vhadzovaní, hitov, času strávenom na ľade (ice-time) a plus/mínus.

„Zo strany všetkých účastníkov seminára sme cítili záujem o zdokonalenie a zefektívnenie viacerých činností v tejto brandži. Seminár bol dobre zorganizovaný, všetko prebehlo hladko, z čoho sa veľmi teším. Našim zámerom pri zostavovaní programu bolo, aby dostali štatistici z celého Slovenska rovnaký tok informácií a pracovali tak, aby mali všetky štatistiky jednotný charakter,“ povedal šéf úseku štatistikov SZĽH Robert Svitok. „Rád by som sa touto cestou úprimne poďakoval viacerým spolupracovníkom, ktorí sa podieľali na organizácii seminára, respektíve na príprave prezentácií. Menovite Jaroslavovi Laiferovi, Patrikovi Horákovi, Jaroslavovi Bednárikovi, Martine Ondruškovej, Miroslavovi Štefíkovi, Miroslavovi Findurovi, Vladimírovi Sollárovi a Michalovi Orolinovi. Všetci odviedli skvelú robotu,“ doplnil Svitok.