V poradí šiestu malú multifunkčnú ľadovú plochu slávnostne otvorili v Šoporni

ŠOPORŇA (SZĽH) – Hriňová, Lipany, Tvrdošín, Hurbanovo, Hanušovce nad Topľou a najnovšie Šoporňa. To je zoznam obcí a mieste, kde malí korčuliari a budúci hokejisti môžu využívať takzvanú malú multifunkčnú ľadovú plochu s prestrešením. Slovenský zväz ľadového hokeja ich aj s podporou samospráv otvoril postupne od apríla 2022 do decembra 2023.

Malá multifunkčná ľadová plocha v Šoporni vyrástla v areáli Základnej školy na ulici J. A. Komenského. Slúžiť bude najmä žiakom na rozvoj pohybovej gramotnosti, ale aj mládeží zo širšej spádovej oblasti. „Cieľ je priblížiť ľadovú plochu deťom do oblastí, kde žiadna iná ľadová plocha nie je. Tu sa naučia základy korčuľovania, neskôr budú môcť prejsť do väčších klubov a to pomôže rozvoju slovenského hokeja ale aj zdravého životného štýlu mladých ľudí,“ povedal prezidenta SZĽH Miroslav Šatan.

 

 

Multifunkčná ľadová plocha s prekrytím má rozmery 40 x 20 metrov. Financovaná je zo zdrojov Slovenského zväzu ľadového hokeja a z príspevku Fondu na podporu športu. Súčasťou dodávky k multifunkčnej ploche od SZĽH je zdroj chladu umiestnenom v samostatnom kontajneri, rolba, kontajner pre garážovanie rolby, osvetlenie multifunkčnej plochy, sada hokejových bránok a sada mantinelov na ohraničenie ihriska. Na každú plochu zväz pripravil sady pomôcok a vybavenia pre kurz základného korčuľovania, ktorý bude fungovať pod názvom Centrum športu pri základnej škole. 

 

 

V lete sú plochy pokryté multifunkčným povrchom, na ktorom je možné prevádzkovať viacero ďalších športov potrebných pre všeobecný pohybový rozvoj detí.