V Hanušovciach nad Topľou zastrešili malú multifunkčnú ľadovú plochu

BRATISLAVA (SZĽH) – Slovenský zväz ľadového hokeja v období od apríla 2022 do marca 2023 slávnostne otvoril päť malých multifunkčných ľadových plôch. Nové športoviská pribudli v Hriňovej, Lipanoch, Tvrdošíne, Hurbanove a Hanušovciach nad Topľou, ale v poslednom spomenutom meste sa dočkali zastrešenia plochy až koncom augusta.

Prevádzku malej multifunkčnej ľadovej plochy spustili v Hanušovciach nad Topľou ešte v závere minulého kalendárneho roka. Vtedy ju otvorili ako nekrytú s ambíciou zastrešenia v priebehu nasledujúcich dvanástich mesiacov. Slová primátora mesta Štefana Straku o dokončení strechy do roka a do dňa od spustenia prevádzky v decembri 2022 sa naplnili dokonca o štvrť roka skôr. 

Krytú športovú halu Pelikán otvorili v Hanušovciach nad Topľou krátko pred začiatkom školského roka. Počas zimných mesiacov poslúži na ľadový hokej a korčuľovanie, vo zvyšku roka je využiteľná na iné športy. Slovenský zväz ľadového hokeja na augustovom otvorení zastrešenej plochy zastupovali člen výkonného výboru SZĽH Jozef Kužma aj regionálny inštruktor SZĽH Jiří Bicek.

Výstavba malých multifunkčných ľadových plôch je financovaná zo štátneho rozpočtu, zo zdrojov Slovenského zväzu ľadového hokeja, zo zdrojov Fondu na podporu športu aj z mestských peňazí alebo prostriedkov VÚC. Súčasťou dodávky k multifunkčným plochám od SZĽH je zdroj chladu umiestnený v samostatnom kontajneri, rolba, kontajner pre garážovanie rolby, osvetlenie multifunkčnej plochy, set hokejových bránok a set mantinelov na ohraničenie ihriska.

SZĽH inštaluje multifunkčné plochy v mestách, kde nie je žiadna ľadová plocha a snaží sa ich umiestniť v blízkosti základných alebo stredných škôl. Na každú plochu zväz pripravil sady pomôcok a vybavenia pre kurz základného korčuľovania, ktorý bude fungovať pod názvom Centrum športu pri základnej škole. SZĽH chce touto cestou priblížiť ľadové plochy deťom, aby vo svojich korčuliarskych a hokejových začiatkoch nemuseli za ľadom cestovať, čím prirodzene rozširuje hráčsku základňu. Na týchto plochách je možné prevádzkovať viacero ďalších športov potrebných pre všeobecný pohybový rozvoj detí aj počas leta.

V novej sezóne bude slávnostne otvorená šiesta malá multifunkčná ľadová plocha, ktorá stojí už niekoľko mesiacov v Šoporni. SZĽH zároveň eviduje záujem ďalších samospráv.