Univerzitný hokej v Košiciach, L. Nagy: Budúcnosť vidíme v spájaní síl regionálnych partnerov

KOŠICE - University Spartacus je spoločným projektom troch košických univerzít (TUKE, UPJŠ a UVLF). Univerzitný hokejový program chce byť silnou športovou alternatívou pre hokejistov, ktorí chcú pokračovať v kariére štúdiom na vysokej škole, pričom má ambíciu spolupracovať s najlepšími odborníkmi v širšom regióne.

„Stavili sme na dlhodobý rozvojový projekt. Už dnes ponúkame študentom kvalitný tréningový proces na ľade aj mimo neho. Zároveň pracujeme na tom, aby naši hráči mali aj tú najlepšiu dostupnú zdravotnú starostlivosť,“ vyhlásil Ladislav Nagy, generálny manažér University Spartacus. 

Centrum preventívnej a športovej kardiológie (CPaŠK) je odpoveďou Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., (VÚSCH, a.s.) v Košiciach na zvýšený dopyt športových klubov aj individuálnych športovcov po preventívnej zdravotnej starostlivosti.

„Kolapsy pri vrcholovom športe sú čoraz častejšie, a pritom im dnes dokážeme veľmi úspešne predchádzať. Musíme však vedieť, aký je zdravotný stav športovca a najmä jeho srdca, čo so špičkovou medicínskou technikou a odborníkmi, ktorých máme, nie je problém zistiť“, konštatuje jeho generálny riaditeľ MUDr. Štefan Lukačín.  

Práve spájanie síl, možností a výsledkov aplikovaného výskumu a vývoja stojí za spoločným univerzitným hokejovým programom košických univerzít.

„Všetky tri univerzity v Košiciach pracujú spoločne na tom, aby sme vytvárali atraktívne, inovatívne a hlavne podnetné prostredie pre našich študentov. V projekte University Spartacus sa snažíme aplikovať výsledky nášho výskumu a vývoja do reálnej praxe. Sme veľmi radi, že môžeme na tomto projekte spolupracovať aj s odborníkmi z VÚSCH, a.s.,“ priblížil ciele projektu Spartacus prof. Pavol Sovák, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Aplikácia reálneho výskumu a vývoja v praxi je pod dohľadom prodekana TUKE pre vedu, inovácie a medzinárodné vzťahy doc. Maroša Halamu, ktorý zastupuje Slovensko v európskych vedeckých platformách.

„Ako bývalý hokejista mám k tomuto projektu ,srdcový vzťah'. V rámci spoločného vedeckého tímu (TUKE, UPJŠ a SAV) pracujeme na koncepte projektu so širším záberom, ktorý bude pokrývať vývoj vlastných senzorov na neinvazívnej báze, zber dát z tela športovcov, ich analýzu a predikcie. Berieme to ako výzvu, no zároveň si uvedomujeme, že je to beh na dlhú trať, ale zároveň veľmi zaujímavá cesta ako zatraktívniť vedu ešte viac, napredovať a prinášať v tomto regióne inovatívne riešenia priamo do praxe“.

Špecializovanému kardiologickému vyšetreniu sa vo VÚSCH, a.s. podrobilo 25 hráčov vrátane generálneho manažéra Ladislava Nagya. 

„Reagujeme na aktuálnu situáciu a v našom centre prinášame špičkovú kardiovaskulárnu prevenciu, pokiaľ ide o riziko neočakávaného poškodenia zdravia, eventuálne náhleho úmrtia pri mimoriadnej fyzickej záťaži,“ priblížil medicínsky riaditeľ pre nechirurgické odbory VÚSCH, a.s., doc. Martin Studenčan.

Jiří Bicek mentoruje tento projekt z pozície regionálneho inštruktora Slovenské zväz ľadového hokeja. „Špičkový zdravotná starostlivosť je nevyhnutnou súčasťou našej práce. Každý zo svojej pozície musí spraviť maximum, aby sme športovcom ponúkali to najlepšie, čo je v danej oblasti k dispozícii“, uzavrel tému prvý Slovák, ktorý vyhral Stanley Cup.