Unikátny Kongres. Priniesol zmeny aj poriadok

BRATISLAVA (SZĽH) – V stredu sa v Sliači uskutočnil v poradí už druhý tohtoročný Kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja. Jedným z najdôležitejších bodov programu bolo aj schválenie rozpočtu pre rok 2019. Jeho výnimočnosť spočívala v systémovej zmene – zväz ani kluby po novom nebudú nútení pracovať v rozpočtovom provizóriu. Každý vie, s akými finančnými prostriedkami môže v nasledujúcom roku počítať. „Sme možno prvá športová organizácia na Slovensku, ktorá prešla na systém, že schválila rozpočet ešte pred začiatkom daného roka,“ povedal Miroslav Valíček, generálny sekretár SZĽH.

Program Kongresu obsahoval 17 bodov a jedným z nich bolo aj schválenie zmien Súťažného poriadku SZĽH. Jednou z najhlavnejších bolo schválenie možnosti nového modelu žiackych súťaži 5. až 8. ročníkov základných škôl. Doteraz sa v týchto kategóriách aplikoval ekonomický model súťaží: pre úsporu nákladov absolvovali cestu za súperom dva ročníky naraz. „Teraz by sa mali tie „dvojičky“ rozviazať a všetky kategórie hrať samostatne. Malo by to zvýšiť kvalitu zápasov týchto vekových kategórii,vysvetľuje Valíček. K zmene ekonomického modelu na športový výrazne prispela aj práca Komisie mládeže a regionálnych inštruktorov. Práve ich komunikácia so zástupcami klubov prispela k nájdeniu najsprávnejšej cesty, ako pristúpiť k zmene v žiackych súťažiach. Rozdelenie ročníkov síce spôsobí pre kluby zvýšenie cestovných nákladov. Na tento účel Kongres schválil v rozpočte sumu 150-tisíc eur na ich pokrytie.

Kongres schválil rozpočet vo výške 17,6 milióna eur. Je to približne o 600-tisíc eur viac, ako bol ten tohtoročný.

Na porovnanie, pred troma rokmi bol rozpočet na rok 2016 na úrovni siedmich miliónov eur, pričom 90 percent z neho tvoril príspevok od ministerstva školstva. „Dnes sme v situácii, keď príjmy od štátu s ostatnými aj komerčnými sú rozdelené zhruba na polovicu. Začal nám fungovať marketing, partnerov je viac ako v minulosti,hovorí prezident SZĽH Martin Kohút. Najvýraznejšie túto zmenu vidieť na ľadovej ploche počas medzištátnych stretnutí slovenskej reprezentácie. Lákadlom pre sponzorov sú aj blížiace sa majstrovstvá sveta v hokeji na Slovensku, ktoré sa v máji 2019 uskutočnia v Bratislave a Košiciach. „Uzatvárame dlhodobé partnerstvá. Nie je to tak, že po skončení šampionátu nám partneri odídu,vysvetľuje Miroslav Valíček, generálny sekretár zväzu.

Súčasťou získavania nových zdrojov a otvárania nových kanálov na strane príjmov je tiež nová vizualizácia Hockey Slovakia, ktorá má aj prostredníctvom predaja dresov a ďalších suvenírov priniesť do pokladnice hokejového zväzu státisíce eur. Pri pohľade na výdavky patrí už tradične medzi najvyššie položky zabezpečenia seniorskej reprezentácie Slovenska, kde sa počíta s rovným miliónom eur. Do hokejových klubov má v nasledujúcich 12 mesiacoch pritiecť 3,2 milióna eur.

Nakoľko išlo o posledné veľké stretnutie členov hokejového hnutia pred budúcoročným volebným Kongresom, vystúpili na ňom aj členovia Výkonného výboru so správou za jednotlivé oblasti.

A zhodnotili tak svoje dva a pol ročné pôsobenie. Dušan Mráz zodpovedný za ekonomickú a marketingovú oblasť uviedol, že zväz sa ekonomicky stabilizoval. Vyzdvihol aj vybudovanie nového marketingového oddelenia. „Firmy začínajú hokejovému zväzu opäť dôverovať a vracajú sa k jeho podpore. K tomu mohla pomôcť aj organizácia majstrovstiev sveta v hokeji 2019,“ povedal na Kongrese Mráz. Zámerom zväzu však nie je len krátkodobá podpora zo strany partnerov ale predmetom rokovaní je zväčša dvoj-trojročná spolupráca. „Pán Mráz vyzdvihol aj navrhovaný rozpočet SZĽH a najmä skutočnosť, že viac peňazí ide do celkového rozvoja hokeja,“ pridal Valíček. Nasledovalo hodnotenie Ladislava Grossa, člena Výkonného výboru SZĽH za druhú ligu. Vo svojej správe informoval o prínose príchodu skúsených hokejistov do súťaže – hráčov ako Jozef Stümpel, Ivan Droppa, Dušan Milo, Peter Bartoš, Arné Kroták či Juraj Štefanka, ktorí sa postarali o rast úrovne tretej najvyššej súťaže. Záujem o druhú ligu podložil aj číslami návštevnosti webového portálu. Stránka druhej ligy má 83-tisíc individuálnych používateľov a zobrazila sa 843-tisíc krát.

Miroslav Šatan, generálny manažér slovenských hokejových reprezentácii sa vrátil pri svojom vystúpení k dôvodom angažovania kanadského kouča Craiga Ramsayho na pozíciu reprezentačného trénera. „Z radov trénerskej obce bol za tento krok trochu kritizovaný. Vysvetlil, že nechcel ísť cestou robenie tých istých vecí, aké v slovenskom hokeji poznáme posledné dve desaťročia,“ hovorí Miroslav Valíček. Prínos zahraničného kouča po takmer každej akcii potvrdzujú aj reakcie samotných reprezentantov, ktorý si vážia možnosť byť vedený týmto renomovaným trénerom. Zároveň je prínosom aj pre slovenských trénerov, ktorí sa v úlohách asistentov pri Ramsaym striedajú na jednotlivých reprezentačných akciách. „Na záver prisľúbil, že v realizačnom tíme urobia všetko pre zloženie čo najkvalitnejšieho výberu pre domáci svetový šampionát,hovorí Valíček.

S inšpiratívnou prezentáciou následne vystúpil prezident SZĽH Martin Kohút, ktorý členom hokejového hnutia ukázal aj prostredníctvom pútavých video-dokumentov, ako sa dá aj na Slovensku budovať infraštruktúra moderných zimných štadiónov aj bez pomoci štátnych zdrojov. Z tvárí väčšiny prítomných bolo badateľné prekvapenie potom, čo videli štadióny v Prešove, Košiciach, MM Arene na Kysuciach, v Pezinku a Vranove nad Topľou. „Boli ukázané jasné príklady toho, že sa dá zlepšiť prostredie pre hokej. Arény sú domovom pre mladé kluby, ktoré ešte nie sú zapojené v súťažiach a preto to účastníkov Kongresu mohlo prekvapiť,“ povedal prezident SZĽH. A práve ukážka pozitívnych príkladov rozvoja je jednou z hlavných priorít SZĽH. K tomu sa pridáva aj samotný zväz, ktorý založil dcérsku spoločnosť SZĽH Infra. Buduje v nej organizačnú štruktúru, má už prvých zamestnancov a stojí za výstavbou prvého Športového komunitného centra v Liptovskom Hrádku. „Liptovský Hrádok dostal zelenú, má už stavebné povolenie a podpísali sme prvé dodávateľské zmluvy. Píšeme históriu tým, že zväz bude vlastniť aj nehnuteľný majetok,“ uviedol Valíček

Na Kongrese prišlo aj k schváleniu zmien v kritériách účelu a rozdelenia finančných prostriedkov na talentovaných športovcov. Veková hranica motivačného príspevku klubom, ktoré vychovali hráčov pre seniorských hokej sa z doterajších 26 rokov posunula na 30 rokov. Zmenou prešli aj Stanovy SZĽH s nastavením účinnosti k 1.5.2019. Podľa novej úpravy bude mať Výkonný výbor 9 členov, vrátane prezidenta zväzu.Odporúčame