Tréningové cvičenia

Na tejto stránke Vám prinášame prípravné cvičenia zamerané na nácvik, herné cvičenia a prípravné hry zamerané na zdokonaľovanie herných činnosti, ktoré si môžete prezrieť vo formáte pdf.

Jednotlivé súbory cvičení sú informatívneho charakteru a pri ich zaraďovaní do tréningového procesu prihliadajte na úroveň technickej a taktickej vyspelosti hráčov.

Databázu cvičení nájdete na tréningovom portály mládeže (TPM)