Tréningové cvičenia

Na tejto stránke Vám prinášame prípravné cvičenia zamerané na nácvik, herné cvičenia a prípravné hry zamerané na zdokonaľovanie herných činnosti, ktoré si môžete prezrieť vo formáte pdf.

Jednotlivé súbory cvičení sú informatívneho charakteru a pri ich zaraďovaní do tréningového procesu prihliadajte na úroveň technickej a taktickej vyspelosti hráčov.

Databáza cvičení vytvorená zúčastneními trénermi

Doškoľovací seminár 10. 6. 2009 v Bratislave.

Zásobnik herných cvičení

Zásobnik pripravných cvičení