Tréning vrcholových hráčov

Na tejto stránke Vám prinášame články súvisiace s tréningovým procesom vrcholových hráčov ľadového hokeja, ktoré si môžete prezrieť vo formáte pdf.

Tréning na ľade

Kondičný tréning mimo ľadu

Kondičná príprava je dôležitá súčasť športovej prípravy každého hokejistu. Je to proces zameraný na získanie potrebného pohybového potenciálu v súlade s požiadavkami ľadového hokeja.

Požiadavky na úroveň kondičnej pripravenosti v ľadovom hokeji nie sú stabilné, ale postupne narastajú. Preto je nevyhnutné si uvedomiť, že kondičná príprava je pedagogický proces zameraný na zvýšenie funkčných a psychických možností.

Aby bol tento proces efektívny, tréner ho nesmie chápať ako jeden celok, ale ako rozvoj jeho jednotlivých častí tak, aby maximálne podporovali výsledný efekt celkového pohybového prejavu hokejistu.