Tréner SR „15“ po turnaji regiónov v Prievidzi: Rysuje sa nám vyvážený tím

PRIEVIDZA (SZĽH) – Päťdesiatjeden hráčov ročníka narodenia 2004 rozdelených do troch družstiev sa minulý týždeň od utorka do štvrtka zišlo v Prievidzi na prvom ročníku turnaja regionálnych reprezentačných družstiev. Mužstvá poskladané z troch pätiek hokejistov a dvoch brankárov odohrali na turnaji po dva kvalitné zápasy, po ktorých sa z víťazstva tešili napokon hokejisti zastupujúci región východ. Viac ako o výsledok však v tomto prípade šlo o predvedené výkony hráčov, ktoré pozorne sledoval početný realizačný tím reprezentácie do pätnásť rokov na čele s hlavným kormidelníkom Branislavom Vargom.

Pán Varga, štvrtkovým zápasom medzi družstvom západu a východu sa ukončil turnaj regionálnych reprezentačných družstiev do pätnásť rokov. Bolo posledné stretnutie tým najlepším vyvrcholením turnaja?
Nehodnotil by som to, keďže nerád by som takto škatuľkoval jednotlivé tímy. Pre nás, trénerov, je obrovské pozitívum, že v každom jednom tíme nás zaujalo veľké množstvo hráčov. Väčšina z našich dojmov je pozitívnych a práve na týchto pozitívach chceme do ďalších akcií stavať.

Čo turnaj regiónov ukázal o ročníku 2004 vám, trénerom?
Mohli sme si porovnať hráčov naprieč regiónmi. V rámci samotných regiónov nebola dokonale rozložená tá najvyššia kvalita, kým na tomto turnaji sme už mali k dispozícii skutočne len tých najlepších hráčov z regiónov, z ktorých sa ďalej vyselektovali tí, ktorí sú ochotní hrať pre tím, ktorí sú ochotní zamerať sa na detaily, a predovšetkým ktorí sú ochotní robiť tie činnosti, ktoré od nich vyžadujeme.  

Branislav VargaBranislav Varga

Hovoríte, že nechcete škatuľkovať tímy, no mne to predsa len nedá. Družstvo stredu prehralo oba zápasy a oba vyšším rozdielom. Bol medzi družstvom stredu a zvyškom taký veľký výkonnostný rozdiel?
Nechcel by som to takto kategoricky tvrdiť už len z toho dôvodu, že družstvo stredu bolo vinou zranení najväčšmi oslabené, v dôsledku čoho bol v tomto družstve najvyšší podiel náhradníkov, ktorých sme museli povolávať. Zrejme aj toto teda ovplyvnilo v negatívnom zmysle ich výsledky. Súčasne však musím priznať, že aj na štvrtkovom tréningu bolo vidno, že družstvo stredu sa najmenej zameralo na detaily, ktoré sme sa do nich snažili vštepovať, a rovnako sa im najmenej darilo plniť naše pokyny. Samozrejme, neplatí to pre všetkých hráčov.

Víťazné družstvo východu bolo vystužené o viacerých legionárov. Ako si oni zastali svoju pozíciu, keďže sa od nich zrejme čaká, že prinesú kvalitu?
Nie všetci legionári naplnili tie očakávania, ktoré sme do nich vkladali. V tejto súvislosti by som rád upozornil hráčov, ktorí uvažujú nad odchodom, aby si dobre zvážili odchod do zahraničia v takomto ranom veku. Naozaj by som bol rád, keby hráči v prvom rade ukázali svoju kvalitu v domácich súťažiach a ak prerastú domácu súťaž, tak až vtedy zamerili do zahraničia. Samozrejme, nenazerám na to čierno-bielo. Ja úplne rozumiem, že hráči odchádzajú za lepšími materiálnymi podmienkami či za lepším konkurenčným prostredím. Avšak pravda je taká, že nie všetci legionári naše očakávania naplnili. Naopak hráči, ktorí hrajú na Slovensku, a ukazujú svoju kvalitu aj medzi staršími hráčmi, svoju kvalitu potvrdili aj na tomto turnaji v Prievidzi.

Spýtam sa na menoslov konkrétnych hráčov. O kom máte pocit, že im vyšiel tento turnaj natoľko, že by mohli v reprezentácii prebrať úlohu lídrov?
Bol by to dlhý zoznam. Máme tu viacero hráčov, ktorí by mohli byť lídrami, ale na nejaké definitívne tvrdenie by som počkal až na užší výber, v ktorom ešte viac narastie konkurencia. Tam sa ešte lepšie ukážu charakterové vlastnosti hráčov. Môžem však povedať, že po turnaji v Prievidzi má viacero chlapcov nábeh na to, aby pozíciu lídrov prebralo. Hoci by som nerád menoval, môžem povedať, že chlapci, ktorí sú už teraz lídrami v kategórii dorastu v slovenskej extralige, potvrdili pozíciu lídrov aj v Prievidzi, a to nielen na ľade, ale aj v kabíne. 

Branislav VargaBranislav Varga

Čo sa týka postov, kde možno hľadať v tomto ročníku najväčšiu kvalitu?
Je to celkom vyvážené. Pokiaľ ide o brankárov, tak každý z nich ukázal v Prievidzi svoju kvalitu. Medzi obrancami máme vytypovaných zopár naozaj výborných obrancov. V útoku máme taktiež niekoľko „diamanatov“, ktoré chceme obrusovať. Celý realizačný tím je toho názoru, že tento ročník sa javí byť vyvážený na všetkých troch postoch, a na tom chceme do budúcna aj stavať.

Najbližšia akcia pre reprezentáciu do pätnásť rokov bude decembrový medzištátny turnaj O pohár oslobodenia mesta Poprad. Kým minulý rok ste na tento turnaj brali až dve družstvá, tento rok pod Tatry vycestujete s jedným družstvom, ktoré bude pozostávať z dvadsiatich piatich korčuliarov a troch brankárov. Súvisí táto zmena s tým, že oproti minulému roku, ste mali pri procese tvorby reprezentačnej „pätnástky“ aj tento medzičlánok v podobe turnaja regiónov v Prievidzi?
Áno, tento turnaj regiónov nám dopomôže k tvorbe nominácie iba jedného družstva. I tak však do Popradu pôjde širší káder, a tak v každom zápase bude jedna päťka a jeden brankár na tribúne. Tento turnaj regiónov v Prievidzi nám však v prvom rade pomohol v tom, že sme mohli naplno vidieť kvalitu a silu jednotlivých hráčov, pretože na regionálnych úrovniach nebola v rámci všetkých regiónov rovnako rozvrstvená kvalita.

Ako trénersky štáb pristupoval počas tohto turnaja k hráčom? Dávali ste im naďalej voľnosť, alebo ste sa ich už snažili zapracovávať do herného systému?
S hráčmi sme už začali riešiť aj systémové prvky. Prispôsobili sme tomu aj tréningy. Družstvá, ktoré hrali v ten deň zápas, síce mali len ranné rozkorčuľovanie, kde sme sa zamerali na individuálne zručnosti, no tím, ktorý v daný deň nehral, mal regulárny tréning, na ktorom sme už zachádzali aj do systému. Chceli sme chlapcom ukázať systémové veci, ktoré budú tvoriť identitu nášho tímu, pričom sme chceli, aby sa snažili v zápasoch túto našu identitu aj aplikovať do svojej hry. Tréning sme zamerali viac komunikatívne, vysvetľovali sme hráčom, prečo majú dané činnosti robiť, v akých situáciách ich majú robiť tak, aby každý jeden hráč vedel, aký je jeho priestor a čo je jeho úlohou. V zápasoch už boli do týchto činnosti tlačení a môžem povedať, že v značnej miere sa to hráčom podarilo preniesť aj do zápasov. Po tejto stránke máme radosť, že hráči sa chceli učiť a boli ochotní nadobudnuté poznatky pretavovať aj do hry.

Branislav VargaBranislav Varga

Brankárov ste v každom jednom zápase striedali v polovici. Prečo?
Chceli sme ich vidieť v rôznych pozíciách. Predsa len je iné začať zápas a iné je skočiť do už rozbehnutého zápasu. Brankár však za každých okolností musí byť pripravení zasiahnuť do hry. Niektorým brankárom to síce na tomto turnaji nie vždy vyšlo, ale tým sa svet sa nekončí. Naopak veríme, že aj takáto skúsenosť ich povzbudí do ďalšej roboty, aby sa aj naďalej zlepšovali a spôsobovali nám tým príjemné starosti.

Aké hrubé sito predstavoval tento turnaj? Narážam hlavne na to, nakoľko máte známu hrubú predstavu o družstve, ktoré pôjde do Popradu.
Začnem trochu zoširšia. Na štyroch akciách v tejto sezóne sme videli dohromady 116 hráčov. Sito teda bude dosť hrubé, pretože na turnaj do Popradu pôjde „len“ 28 hráčov. Chceme vyberať hráčov s najvyššou kvalitou jednak na ľade, ale aj mimo ľadu. Charakterová kvalita, vôľa, či srdce bojovať za reprezentáciu na ľade, sú pre nás taktiež dôležitými atribútmi.Odporúčame