Tipsportligová licencia pre Poprad definitívne uvoľnená

BRATISLAVA (SZĽH) – Tri dni pred prvým kompletným kolom najvyššej slovenskej hokejovej súťaže bola definitívne uvoľnená licencia pre klub HK Poprad. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) síce kladne rozhodol o udelení tipsportligovej licencie pre Poprad už na svojom zasadnutí 15. augusta, Popradčanom však súčasne stanovil podmienku, ktorú museli splniť v súvislosti s prevodom práv a povinností na novozaložený subjekt Hokejový klub Poprad, a.s.

Akciová spoločnosť Hokejový klub Poprad, ktorá vznikla v marci tohto roka, podala v riadnom termíne prihlášku do Tipsport ligy. VV SZĽH na základe odporúčania Pro-Hokeja, riadiaceho orgánu Tipsport ligy, svojím uznesením zo dňa 15. augusta 2018 tejto akciovej spoločnosti licenciu do najvyššej hokejovej súťaže udelil, avšak s odkladacou podmienkou, v ktorej stanovil povinnosť zaevidovať zmluvu o predaji podniku z pôvodného držiteľa licencia, spoločnosti HK Poprad, s.r.o. na novozaloženú akciovú spoločnosť.

„Po splnení tejto podmienky bude licencia automaticky klubu uvoľnená,“ ozrejmil vtedy po zasadnutí VV SZĽH generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček.

Zmluva o predaji podniku bola na príslušnom registrovom súde (Okresný súd Prešov) zaevidovaná ku dňu 12. 09. 2018, čím Hokejový klub Poprad, a.s. splnil odkladaciu podmienku stanovenú VV SZĽH. V dôsledku toho im bola tipsportligová licencia pre najbližšiu sezónu uvoľnená.Odporúčame