SZĽH zverejnilo pokyny na realizáciu medzinárodného transferu

BRATISLAVA (SZĽH) - Od 1. augusta 2017 IIHF realizuje všetky medzinárodné transfery hráčov elektronicky, a to prostredníctvom nového systému IIHF. Slovenský zväz ľadového hokeja teraz zverejnil pokyny na realizáciu takého transferu.

Na realizáciu medzinárodného transferu vyplňte tlačivo „Medzinárodný transfer – žiadosť“, ktoré nájdete na našej webovej stránke na tomto odkaze.

 

Po vyplnení osobných údajov a podpise hráča/-ky a klubu tlačivo odošlite na naše kontaktné čísla (nižšie).

V prípade, že ide o nelimitovaný transfer, teda:

a) transfer zahraničného hráča/-ky do vášho klubu na nelimitované obdobie alebo

b) návrat slovenského hráča/-ky z nelimitovaného transferu v zahraničí

vás žiadame aj o vyplnenie žiadosti o nelimitovaný transfer (UTRF) v anglickom jazyku (preklad formulára v slovenskom jazyku je len pre vašu informáciu) a spätné odoslanie riadne vyplneného a podpísaného tlačiva na naše kontaktné čísla.

K dokumentom, prosím, priložte kópiu platného cestovného pasu hráča/-ky.

Po zaregistrovaní žiadosti o medzinárodný transfer v systéme IIHF, tento vygeneruje jeho číslo, ktoré použijete pri platbe administratívneho poplatku:

900 CHF  

limitovaný alebo nelimitovaný transfer mužov starších ako 18 rokov

400 CHF  

limitovaný alebo nelimitovaný transfer žien starších ako 18 rokov

0 CHF  

limitovaný alebo nelimitovaný transfer hráčov/-ok mladších ako 18 rokov


Informáciu o vygenerovanom čísle medzinárodného transferu vám odošleme po doručení vyššie uvedených podkladov.

 

Platbu administratívnych poplatkov za medzinárodný transfer je nutné uhrádzať vo švajčiarskych frankoch, a to buď priamo v pokladni SZĽH alebo na devízový účet SZĽH číslo SK43 0200 0000 0018 0553 5154, VÚB a.s., pobočka Polus Centrum. Na úhradu týchto poplatkov nepoužívajte poštové peňažné poukazy U predtlačené SZĽH, nakoľko je na nich predtlačený iný účet SZĽH.

Pri úhrade poplatkov za medzinárodný transfer hráča sa okrem vypísania variabilného symbolu požaduje uviesť aj jeho číslo (vygenerované systémom IIHF), a to pri platbe na bankový účet:

- platba v hotovosti na devízový účet SZĽH ako špecifický symbol na vkladovom lístku

- platba platobným príkazom na úhradu cudzej meny na devízový účet SZĽH v kolónke „informácia pre príjemcu“.

Bližšie informácie k platbám vám poskytne p. Magdaléna Danihelová, EO SZĽH,

tel.: 0918 234 841 alebo e-mail: danihelova@szlh.sk

 


Fotogaléria