SZĽH zriadil Komisiu mládeže – bude zabezpečovať rozvoj mládežníckeho hokeja

BRATISLAVA (SZĽH) - Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja schválil na svojom stredajšom zasadnutí zriadenie Komisie mládeže SZĽH a jej členov. Komisia bude plniť úlohy v oblasti mládežníckeho hokeja, rozvoja súťaží a výchovy mládeže.

Slovenský zväz ľadového hokeja sa v ostatných mesiacoch okrem iného zameriava na rozšírenie hráčskej základne, výchovu nových hokejových hviezd, chce tiež priblížiť športovanie a hokej bližšie k deťom. Teraz k tomu urobil ďalší významný krok. Komisia mládeže bude zložená z odborníkov v oblasti mládežníckeho hokeja. Jej predsedom bol zvolený fínsky odborník Jukka Tiikkaja a podpredsedom riaditeľ súťaží SZĽH Igor Guryča.

Základným poslaním komisie bude zabezpečovať rozvoj mládežníckeho hokeja na Slovensku, navrhovať strategické a operatívne plány rozvoja mládežníckeho hokeja, odporúčať vedeniu hokejového hnutia rozhodnutia, ktoré budú zabezpečovať rozvoj a napredovanie mládežníckeho hokeja na Slovensku a pod.

Členovia Komisie mládeže SZĽH:

Predseda:

Jukka Tiikkaja

Podpredseda:

Ing. Igor Guryča

Členovia:

Mgr. Tomáš Chrenko

Michal Handzuš

Viliam Čacho

Ing. Ján Jaško

Ing. Milan Novák

Mgr. Ján Šimko

Jozef Škrak

 Odporúčame