SZĽH zabezpečil pre kluby viac ako 13 000 hokejok

BRATISLAVA -  Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) získal nad rámec schváleného finančného rozpočtu ešte koncom roka 2019 približne 2,4 mil. bez DPH z verejných zdrojov, určených pre nákup viac ako 13 000 hokejok. Tie sú pripravené pre mládežnícke kategórie kadetov, dorastu a juniorov všetkých slovenských klubov zadarmo.

Z dôvodu efektivity vynaloženia finančných prostriedkov a úspory približne 200 000 eur sa podarilo zväzu vo verejnom obstarávaní zabezpečiť navyše ďalších 600 kusov hokejových setov pre najmenších hokejistov a desiatky kusov tréningových pomôcok pre všetky kluby. Od začiatku mája začal SZĽH s postupnou distribúciou týchto tréningových pomôcok do klubov. Hokejky značiek Bauer a CCM budú hokejistom k dispozícii koncom leta. Pôjde tak o ďalšiu pomoc SZĽH v náročnej situácii počas koronakrízy, ktorá by mohla aspoň čiastočne uľahčiť štart novej sezóny.

"Sme radi, že sa nám podarilo s pomocou ministerstva financií zabezpečiť mladým hokejistom to najesenciálnejšie a zároveň ekonomicky najnáročnejšie, čo k hokeju patrí - kvalitné kompozitové hokejky”, povedal generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček. “Verím, že budeme v podobných projektoch aj v budúcnosti úspešní a bude sa nám aj naďalej dariť odľahčiť kluby od tejto nevyhnutnej mateliálovej výbavy, tak ako sa nám to darí za posledné 3 roky”, uzavrel Valíček.

Pre maximálnu variabilitu portfólia produktov bolo verejné obstarávanie nastavené na možnosť obstarania troch rôznych dodávateľov. Do súťaže sa prihlásili štyri spoločnosti, zastupujúce značky Bauer, Fisher, CCM a Warrior. Úspešní boli Bauer a CCM. Aktuálne pripravuje SZĽH logistický plán distribúcie hokejok do všetkých slovenských klubov.