SZĽH vyzýva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Motivačného systému

BRATISLAVA (SZĽH) – Slovenský zväz ľadového hokeja zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Motivačného systému príspevkov SZĽH schváleného Kongresom SZĽH pre kalendárny rok 2020.

Vo februári 2020 rozdelí zväz sumu 200 000 eur a v máji 2020 na základe schválenia Výkonným výborom SZĽH. Riadni členovia SZĽH alebo ich zákonní zástupcovia môžu žiadať o finančný príspevok v rámci Motivačného systému podľa Schémy A alebo podľa Schémy B, a to do výšky maximálne 15 000 eur na projekt podľa Schémy A alebo maximálne 2 500 eur na osobu podľa Schémy B.

Schéma A:

  • vytvorenie kvalitných podmienok a bezpečného prostredia pre rozvoj talentovaných športovcov do 23 rokov
  • inovatívny prístup v príprave talentovaných športovcov do 23 rokov - skvalitnenie tréningového procesu talentovaných športovcov do 23 rokov
  • vzdelávanie a rozvoj osobnosti talentovaných športovcov a športových odborníkov do 23 rokov
  • vytvorenie zdravého konkurenčného prostredia pre rozvoj talentovaných športovcov do 23 rokov

Schéma B:

  • podpora talentovaného športovca do 23 rokov, ktorý sa nachádza v nepriaznivej sociálnej situácii

 

Termín predkladania žiadostí/projektov je v prípade februárového termínu 31.01.2020 a v prípade májového termínu 15.04.2020.

 

Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii "Aktuálne výzvy na predkladanie žiadosti o finančný príspevok" na tomto odkaze.