SZĽH spustil proces prihlasovania sa klubov do súťaží

BRATISLAVA (SZĽH) – Slovenský zväz ľadového hokeja informuje svojich členov, že od 10. mája 2021 je v informačnom systéme SZĽH spustený proces elektronických prihlášok do súťaží SZĽH pre sezónu 2021/2022.

Kluby budú môcť odosielať elektronické prihlášky pre príslušné súťaže podľa termínov pre prihlásenie sa do súťaží SZĽH 2021/2022, tiež sú určené termíny na odhlásenie sa bez sankcie (termíny prihlás_odhlás_2021_2022). Podmienky na prihlásenie sa do súťaží SZĽH pre mládež (HP3,4; MLŽ5,6; STŽ7,8; LKA; 1LD; 1LJ; EXD; EXJ) a seniorov (EXŽ, 2LS, 1HL, EXS), ktoré schválil VV SZĽH dňa 28. apríla 2021, sú dostupné na webovom sídle, na tomto odkaze, v časti Športovo-technické podmienky prihlásenia sa do súťaží SZĽH – 2021/2022. Podrobné pokyny k uvádzaným procesom priebežne zasiela Matrika SZĽH/IS SZĽH.