SZĽH si na pôde TSK prevzal ocenenie za rozvoj práce s mládežou

TRENČÍN (SZĽH) – Slovenský zväz ľadového hokeja získal ocenenie predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja za prínos pre rozvoj práce s mládežou v TSK. V piatok si ho prevzal Richard Pavlikovský, poradca prezidenta SZĽH pre strategický rozvoj a verejnú správu a predseda komisie SZĽH - Rozvojové centrum Hokej región Trenčín.

Práve v Trenčíne vznikla myšlienka vzorového hokejového regiónu, ktorého súčasťou sú rozvojové projekty na podporu mládeže – Hokejová akadémia, Centrum športovania pri základných školách a vzdelávacia platforma.

Centrum športovania pri základných školách má všetkým deťom poskytnúť hodiny korčuľovania a popoludňajšie pohybové aktivity. Hokejová akadémia má vychovať budúce hokejové hviezdy a tým, ktorí sa neuplatnia ako hokejisti, má dať vzdelanie, aby sa uplatnili na trhu práce. Vzdelávacia platforma má našim trénerom a hokejovým odborníkom pomôcť orientovať sa v aktuálnych trendoch a stať sa špičkovými odborníkmi v práci s deťmi a mládežou.

„My všetci pracujeme na tom, aby sme vytvorili podmienky, z ktorých môže vzísť nová zlatá generácia. Ale nie je to len o nej. Tá bude len akousi čerešničkou na torte. Ten, kto nebude mať dostatočný hokejový talent, bude žiadaný pre svoje vlastnosti a hodnoty na trhu práce,“ uviedol k pôsobeniu vzorového Hokejového regiónu Trenčín Richard Pavlikovský.

Na pôde TSK si v piatok prevzal Ďakovný list predsedu TSK za prínos pre rozvoj práce s mládežou. „Cieľom práce s mládežou je ukázať mladým ľuďom, že tu nie sú sami. A mali by sa pozrieť, v akom prostredí žijú, akým spôsobom ho chcú zlepšovať a ako sa dá pomôcť iným ľuďom vo svojom okolí,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.