SZĽH pozve vedenie mesta Prešov na prezentáciu riešenia situácie

PREŠOV/BRATISLAVA – Slovenský zväz ľadového hokeja má záujem podieľať sa na riešení kritickej situácie v prešovskom hokeji.

Mesto Prešov reflektovalo na výzvu na výstavbu malých prenosných ľadových plôch o rozmeroch 40x20m. Táto výzva však bola určená pre mestá, kde doteraz žiadna ľadová plocha nebola. Zväz sa touto aktivitou snaží zaplniť biele miesta na hokejovej mape Slovenska. Ako krajské mesto ani nemohlo splniť podmienky, ktoré boli vo výzve určené a žiadosť bola teda zamietnutá.

Priestor pri Základnej škole Československej armády je úplne iný projekt. Ten bol predmetom avizovanej pomoci zo strany SZĽH a o tom sme sa s mestom rozprávali po septembrovom Výkonnom výbore v Prešove.

SZĽH sa ohradzuje voči politizácii tejto veci. Naším jediným záujmom je, aby deti a mladí ľudia v meste mali priestor na korčuľovanie a hokej, a zároveň aby hokej v meste nezanikol úplne. Radi by sme navrhli riešenie zástupcom mesta Prešov.

V polovici marca ich pozveme na stretnutie na pôde SZĽH. Radi by sme im odprezentovali možnosti riešenia situácie a predstavili im troch potencionálnych záujemcov o realizáciu projektu výstavby tréningovej haly pri Základnej škole Československej armády v Prešove.