SZĽH podporil OZ Na ľade, ktoré učí hokej deti z detských domovov

BRATISLAVA – Už šiestu sezónu pomáhajú deťom z detským domovov a sociálne znevýhodneným deťom aspoň trochu zabudnúť na problémy. A to pomocou ľadovej plochy, korčúľ, hokejok a kolektívu.

Občianske združenie Na ľade sa aj prostredníctvom hokeja snaží prispieť k neskoršiemu začleneniu tejto mládeže do spoločnosti. Pri tejto aktivite im je nápomocný aj Slovenský zväz ľadového hokeja, ktorý podporil činnosť tohto združenia čiastkou 3750 eur. „Toto občianske združenie je členom SZĽH. Zväz má záujem pomáhať aj sociálne slabším skupinám,“ uviedol ekonomický riaditeľ SZĽH Vladimír Baluška.

Zakladateľmi OZ Na ľade sú jeho predseda Martin a podpredsedníčka Marianna. Obaja sú zároveň trénermi ľadového hokeja a deti učia mnohokrát korčuľovať od úplných základov. „Model našej práce je taký, že integrujeme deti z fungujúcich rodín s tými z detských domovov,vysvetľuje Martin. V rámci programu majú deti možnosť vyjsť na ľad za odmenu – a to v závislosti od známok, ktoré dostávajú na základnej či strednej škole.

Ako priznáva predseda občianskeho združenie, efektívnosť tohto modelu sa v prvých rokoch ešte nepotvrdzovala. „Ale v súčasnosti už máme príklady detí, ktoré sa zo štvorkárov stali dvojkármi,“ konštatuje. Program týmto deťom pomáha aspoň na chvíľu uniknúť z izolovaného prostredia detí z detských domovov. Za šesť rokov sa združeniu podarilo naučiť niektoré z nich korčuľovať natoľko, že dokážu hrať hokej na obstojnej úrovni.

Spomínaný príspevok od SZĽH využije združenie na prenájom ľadovej plochy. „To je pre nás najvyššia nákladová položka. Tréneri sa s deťmi stretávajú pravidelne každú sobotu, pretože kvôli činnosti detských domovov to nie je možné počas pracovných dní. Spravidla trávia na ľade dve hodiny – počas prvej prebieha výuka korčuľovania a hokejových zručností, v druhej sa uskutočňuje hokejový zápas." Zaujímavosťou je, že pri záujemcoch neexistuje vekový limit.

OZ Na ľade pracuje s deťmi od štyroch rokov až po osemnásť a v niektorých prípadoch aj staršími , či deťmi z ľahkým mentálnym postihnutím . „Ponúkame možnosť korčuľovať každému dieťaťu z detského domova v Bratislave a okolí. Možno takúto šancu už nikdy nedostanú,dodal predseda. V minulosti sa stretávali na zimných štadiónoch v Lamači a v Ružinove. V súčasnosti na svoj program využívajú ľadovú plochu na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.