SZĽH otvára prvé Športové komunitné centrum na Slovensku

BRATISLAVA – Vo februári 2017 predostrel vtedajší prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút víziu budovania malých hokejových štadiónov po Slovensku.

Pred desiatimi mesiacmi bol slávnostné poklepaný základný kameň prvého Športového komunitného centra na Slovensku. Teraz, na začiatku školského roka 2019/2020, prišlo k jeho slávnostnému otvoreniu v areáli Základnej školy Hradná v Liptovskom Hrádku.

Na otvorení sa vo štvrtok 12. septembra 2019 zúčastnili okrem predstaviteľov SZĽH aj zástupcovia mesta Liptovského Hrádku, zástupcovia vlády, či predstavitelia okolitých obcí. „Som veľmi rád, že sa podarilo realizovať tento projekt. Chceli sme pripraviť miesto, ktoré znova privedie deti k športovaniu a verím, že prvé Športové komunitné centrum takým miestom bude,“ uviedol bývalý prezident SZĽH, dnes člen Výkonného výboru SZĽH Martin Kohút.

Financie na projekt pochádzajú z komerčných príjmov zväzu a bankového úveru.

Jedným z kľúčových prínosov Športového komunitného centra je skutočnosť, že sa nachádza priamo v areáli Základnej školy. „Pridanou hodnotou je to, že detí majú všetky aktivity v rámci vyučovania, alebo poobedného krúžkového programu. Rodičia už tak nemusia byť otrokmi záujmovej činnosti detí,“ skonštatoval Martin Kohút.

Centrum poskytne pre deti ľadovú plochu s rozmerom 20x40 metrov, pričom v budúcnosti k nemu pribudnú aj ďalšie športoviská. Investorom projektu je dcérska spoločnosť zväzu SZĽH Infra a na prevádzke sa spolupodieľa mesto Liptovský Hrádok.

Okrem prevádzky získa mesto od SZĽH ešte ďalšiu službu: „Každé dieťa ma garantovaných minimálne 10 hodín výučby korčuľovania. Poobednú krúžkovú činnosť budeme tiež pokrývať našimi inštruktormi,“ vysvetlil Kohút.

V rámci nej môžu deti hrať hokej, alebo sa zlepšovať v korčuľovaní ale rozhovory prebiehajú aj s krasokorčuliarmi. „Cez rôznorodé možnosti pohybových aktivít v našom meste dávame deťom zdravie a to je najdôležitejšie. Nové Športové komunitné centrum dopĺňa túto ponuku,“ ocenil nové športovisko primátor mesta Liptovský Hrádok Branislav Tréger.

Športové komunitné centrum v Liptovskom Hrádku bude poskytovať deťom z mesta aj okolitých obcí ľadové plochu počas ôsmich mesiacov – čiže od septembra do konca apríla. „Vtedy sú naplánované rôzne turnaje pre deti, ktoré prejdú počas školského roka korčuliarskym kurzom. Hala bude následne využívaná aj na iné športy,“ hovorí Kohút.

Od mája do augusta sa v nej môže hrať in-line hokej, hokejbal prípadne ďalšie športy. Základná škola Hradná v Liptovskom Hrádku totiž nemá telocvičňu. Preto prvé Športové komunitné centrum bude slúžiť aj na to, aby pomohlo škole a tiež okolitým obciam rozhýbať deti. Súčasťou centra budú štyri šatne, kompletné sociálne zázemie, miestnosti s chladením a pre rolbu, či menšia kaviareň.

Spoločnosť innogy Solutions za šesť mesiacov zabezpečila technologickú časť stavby. Jej odborníci zodpovedali za samotnú ľadovú plochu, systém chladenia, vykurovania, vetrania, odvlhčovania haly ako aj za osvetlenie a ozvučenie. „Vytvorili sme inteligentnú halu, ktorá ponúka kvalitné vnútorné prostredie a zaisťuje minimálne prevádzkové náklady. Centrum je príkladom moderného štadióna, ktorých môže byť na Slovensku viac,“ zdôrazňuje Michal Adámek, konateľ innogy Solutions.

Spoločnosť innogy Solutions je dcérska firma VSE a.s., ktorá zodpovedala za návrh a realizáciu diela a ktorá svojim zákazníkom dodáva energie a poskytuje komplexné energetické riešenia - pre športové i výrobné haly, či administratívne objekty.

 


Fotogaléria