SZĽH informuje členov: Mení sa vyhláška aj počty osôb pre tréningový proces

BRATISLAVA (SZĽH) – Slovenský zväz ľadového hokeja informuje svojich členov, že od 10. mája 2021 je účinná nová Vyhláška ÚVZ SR č. 203 zo 7. mája 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. 

Podľa §1, ods. 2, písm. l sa zákaz v zmysle vyhlášky v územných obvodoch okresov v I. a II. stupni varovania COVID AUTOMATU nevzťahuje pre podujatia športového charakteru za účelom tréningového procesu športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. Vyhláška okrem iného upresňuje §5, ods.5 počty osôb pre tréningový proces v interiérových športoviskách:
1.v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMATU do 25 osôb,
2.v územných obvodoch okresov v II. stupni varovania COVID AUTOMATU do 10 osôb,

linky: 

Kríza - otázky a odpovede

Znenie vyhlášky