SZĽH hľadá vhodného uchádzača na pozíciu Regionálneho inštruktora pre Nitriansky kraj

Slovenský zväz ľadového hokeja hľadá vhodného uchádzača na pozíciu Regionálneho inštruktora pre Nitriansky kraj.

 

Plný úväzok

Ponúkaná mzda: 1.200,-EUR

Požadované vzdelanie: stredoškolské s maturitou a vyššie

 

Hlavné ciele a s nimi spojené úlohy a náplň práce:

Cieľ

Úlohy

 1. Pomoc klubom nastaviť koncepciu dlhodobého rozvoja hráčov
 • Vidieľ rozvoj klubu z pohľadu systému a prostredia pre prácu trénerov (rozumieť do podrobností požiadavkám na športovú organizáciu 21.storočia),
 • Stretávať sa s manažérmi klubov a hlavnými trénermi pri rozhovoroch o koncepcii SZĽH zameranej na rozvoj hráčov,
 • Pomáhať zabudovať nápady do plánov klubu,
 • Pomáhať oboznámiť s plánom všetky zúčastnené subjekty.
 1. Pomoc klubom rozvíjať spôsob organizácie ich práce (možnosti náboru, výberové programy, počty tréningov v rôznych kategóriách, atď.)
 • Rozoberať s Hlavnými trénermi klubov rôzne možnosti rozvoja, založené na Manáule Rozvoja Hráča,
 • Pomáhať nachádzať nové spôsoby organizovania hokejových programov pre zvýšenie kvality tréningového procesu vo všetkých oblastiach (individuálne tréningy, hokejové akadémia, atď.)
 • Napomáhať výmene skúseností medzi klubmi.
 1. Pomoc klubom zvyšovať kvalitu trénovania vo všetkých oblastiach
 • Rozoberať s Hlavnými trénermi klubov rozvojové nápady a možnosti na skvalitnenie trénovania (inovované trénerské licencie a vzdelávacie programy),
 • Pomáhať v kluboch implementovať rôzne zdroje napomáhajúce rozvoju a riešeniam vychádzajúcim z potrieb klubov (synergia a spolupráca vo vzdelávaní trénerov, stretnutia s rodičmi a pod.),
 • Pomáhať trénerom v snahe zvyšovať kvalitu tréningového procesu (ísť na ľad, ak je to potrebné),
 • Podporovať trénerov v snahe o nachádzanie najlepších možností pre rozvoj ich hráčov (koncepcia rozvoja hráčov na klubovej a regionálnej úrovni, pohyby hráčov v klube a medzi klubmi atď.)

 

Od kandidátov, ktorí prejavia záujem, očakávame:

 • Integritu a silné morálne hodnoty,
 • Skúsenosti v ľadovom hokeji,
 • Pozitívne a na riešenie problémov nastavené myslenie,
 • Vynikajúcu komunikáciu a schopnosť spolupráce,
 • Otvorenú myseľ a vôľu pre stále zdokonaľovanie sa,
 • Schopnosť cestovať po regióne,
 • Prácu na plný úväzok.

 

a oceňujeme:

 • Príslušné vzdelanie v obore,
 • Predchádzajúcu trénerskú skúsenosť,
 • Medzinárodnú skúsenosť v akejkoľvek oblasti,
 • Dobrú angličtinu
 • Možnosť začať pracovať čím skôr, najneskôr 1.mája.

 

V prípade Vášho záujmu o túto prácu, pošlite svoj životopis v slovenskom a anglickom jazyku do 12. Apríla 2019 Mgr. Janke Grandtnerovej, na e-mail grandtnerova@szlh.sk.