SZĽH hľadá adepta na post hlavného trénera ženskej reprezentácie, uchádzači sa môžu hlásiť

BRATISLAVA - Slovenský zväz ľadového hokeja hľadá adepta/adeptku na pozíciu "hlavný tréner reprezentácie SR ženy v sezóne 2020/2021". Uchádzači sa môžu hlásiť do 25. mája 2020. 

Vybraný/á adept(ka) bude trénerom v projekte reprezentácie žien v Bratislave a zároveň trénerom(kou) seniorskej reprezentácie žien. Bude zodpovedný za vypracovávanie týždenných tréningových mikrocyklov - obsahová a objemová zložka. Ďalej vypracováva mesačný a ročný tréningový plán. Na dennej báze pracuje s adeptkami pre reprezentáciu a rozvíja potenciál po všeobecnej ako aj špeciálnej stránke. Absolvuje s tímom mesačne 20 - 25 tréningov, 4 - 6 zápasov podľa rozpisu súťaže a podujatia podľa schváleného medzinárodného kalendára. Je zodpovedný za výsledky tímu. Je k dispozíciu aj pre juniorské reprezentačné družstvá žien v prípade potreby. Spolupracuje so svojimi kolegami v realizačnom tíme na dosiahnutí stanoveného cieľa či už čiastkového alebo komplexného v danej sezóne.

Viac informácii na tomto odkaze.