Stanovisko SZĽH k uvoľneniu opatrení v súvislosti s organizáciou športových podujatí

BRATISLAVA (SZĽH) - Stanovisko Slovenského zväzu ľadového hokeja k piatkovým informáciám o uvoľnení opatrení v súvislosti s organizáciou športových podujatí vrátane hokejových stretnutí, na ktorých sa od 1. júla do konca roka 2020 bude môcť zúčastniť viac ako 1000 osôb. Podmienkou bude dodržanie šachovnicového sedenia a zabezpečenie kontrolovaného vstupu návštevníkov. Tribúny môžu byť naplnené do 50 percent z celkovej kapacity štadiónov. 

Slovenský zväz ľadového hokeja víta rozhodnutie úradu Hlavného hygienika SR o uvoľnení opatrení v súvislosti s organizáciou športových podujatí. Ak by zostalo v platnosti predošlé nariadenie o maximálnom počte 1000 osôb na zápase, bola by ohrozená budúcnosť profesionálneho hokeja na Slovensku. Oceňujeme, že konzílium odborníkov v spolupráci s úradom Hlavného hygienika zareagovalo na apely športových zväzov a organizácií predstavením kompromisného riešenia, vďaka ktorému bude možné zaplniť naše zimné štadióny fanúšikmi až do 50 percent z ich kapacity, čo v mnohých prípadoch predstavuje omnoho viac ako 1000 osôb. Veríme, že za súčasných podmienok sa bude lepšie dýchať aj našim profesionálnym klubom, pre ktoré sú príjmy z predaja vstupeniek nevyhnutnou súčasťou ich fungovania. Zároveň dúfame, že v prípade priaznivého vývoja epidemiologickej situácie sa hranica počtu osôb prítomných na športových podujatiach bude ďalej zvyšovať.