Stanovisko SZĽH k pochybnému prevodu licencie v Liptovskom Mikuláši

BRATISLAVA - Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja dňa 27.8.2020 udelil klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš súťažnú licenciu. Nič teda nebráni tomu, aby sa v Liptovskom Mikuláši hral extraligový aj mládežnícky hokej. Výkonný výbor SZĽH na svojom zasadnutí hlasoval o prevode licencie zo subjektu MHK 32 Liptovský Mikuláš na ŠK 32 Liptovský Mikuláš. Tento prevod neodsúhlasil z nasledujúcich dôvodov:

  • Výkonný výbor bol pred hlasovaním oboznámený so stanoviskom hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš, v ktorom napadá platnosť zmluvy o predaji časti podniku MHK 32 a.s., a tiež so stanoviskom primátora mesta k danej veci, ktoré si navzájom výrazne odporujú. 
  • V celej veci prebiehajú dve trestné stíhania. 
  • Vzniká dôvodné podozrenie, že prezident klubu pán Čanky chce previesť licenciu na nový subjekt, aby sa zbavil vzniknutých dlhov v klube.

Výkonný výbor teda nemá právne stanovisko, či samotná zmluva o predaji je platná alebo nie. O danej veci tak môže rozhodnúť iba súd. SZĽH chce touto cestou odsúdiť akékoľvek útoky na vedenie SZĽH zo strany klubu či mesta a odmieta spájať prevod licencie s inými medializovanými vecami z ostatných dní. SZĽH žiada vedenie mesta Liptovský Mikuláš a vedenie klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš, aby si svoje interné spory riešili na „domácej pôde“ a nezaťahovali do nich Slovenský zväz ľadového hokeja. Pre SZĽH je dôležité chrániť dobré meno slovenského hokeja a bude to odhodlane robiť čestne a transparentne. Toto očakávame aj od našich klubov.