Šport v bezpečí

Mgr. Ľubomíra
KOŽANOVÁ

Členka komisie za SZĽH

Ciele, dokumenty, zloženie KOMISIE SOŠV PRE ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ (TU)

Mgr. Ľubomíra
KOŽANOVÁ

členka komisie


Ciele, dokumenty, zloženie KOMISIE SOŠV PRE ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ (TU)

Informácie - link (TU)
Smernica o ochrane pred diskrimináciou, obťažovaním, šikanovaním a zneužívaním v športe (TU)
Formulár pre podanie oznámenia (TU)

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (TU)