Spoločné stanovisko Výkonného výboru SZĽH a reprezentačných trénerov SZĽH

BRATISLAVA  - Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) a reprezentační tréneri vydavali spoločné oficiálne stanovisko na základe nedávnych udalostí, spojených s verejnou kritikou trénera hokejovej reprezentácie do 20 rokov dvoma jeho zverencami. 

Výkonný výbor SZĽH a reprezentační tréneri SZĽH súhlasia s tým, aby sme v našej krajine aj naďalej vychovávali sebavedomých a cieľavedomých mladých ľudí, ktorí sa neboja postaviť sa za svoj názor. Ruka v ruke s tým však musí ísť aj úcta a rešpekt k trénerom. Práve oni sú popri rodičoch kľúčovými ľudmi, pri výchove mladej generácie, a to nielen tej hokejovej. Situáciu, ktorá vznikla po nedávno skončených majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov, preto vnímame ako nebezpečný precedens do budúcnosti.

Nemôžeme súhlasiť s takým konaním, keď hráč verejne vyčíta akýkoľvek krok, ktorý tréner urobí, zhadzuje ho, kritizuje v médiách, či na sociálnych sieťach, diktuje si podmienky, za ktorých je ochotný hrať, prípadne si sám určuje pozície, na ktorých je ochotný hrať a na ktorých ochotný hrať nie je. Zodpovednosť za výsledky totiž nesie tréner a za tie sa, v prípade neúspechu, bude zodpovedať. Podobne sme toho názoru, že ani rodič hráča nesmie zasahovať do tréningového procesu, do rozhodovania trénera a mal by sa zdržať verejného hanobenia trénerskej činnosti. Sociálne siete nemôžu byť v tomto smere prostriedok, ktorým si niekto vydobýja miesto v nominácii, tvorí nomináciu, posudzuje výkony a rovno aj odsudzuje. Tak, ako v reprezentácii, aj v klube sú ľudia, ktorí sú pripravení vypočuť si nespokojnosť rodičov či hráčov a v prípade oprávnenosti zakročiť proti trénerovi či inému členovi realizačného tímu. Slovenský zväz ľadového hokeja v spolupráci s trénermi navyše v dohľadnej dobe vytvorí komunikačný kanál pre spätnú väzbu, aby nespokojnosť hráčov či trénerov našli správneho adresáta.

Výkonný výbor SZĽH a reprezentační tréneri SZĽH chcú týmto krokom uvoľniť napätie v hokeji, znížiť tlak na reprezentačných aj klubových trénerov, aby na vlastnú zodpovednosť a bez tlaku zo strany okolia mohli vykonávať svoju činnosť. Nikomu okrem trénera totiž neprináleží určovať, kto bude hrať, ako dlho bude hrať, na akej pozícii a akým systémom. V opačnom prípade nemá pozícia trénera žiaden význam a jeho fungovanie v klube či reprezentácii je zbytočné. A takýto postoj určite neprinesie ovocie ani vo forme výsledkov, ani vo forme výchovy mladých ľudí. Všetci sa určite zhodneme na tom, že chceme z našich detí vychovať ľudí, ktorí rešpektujú autority, zákony a morálku.

Reprezentačné oddelenie Slovenského zväzu ľadového hokeja sa preto zaväzuje pripraviť štatút reprezentanta, ktorým v hokeji vymedzí práva a povinností reprezentanta vo vzťahu k športovej reprezentácii. Výkonný výbor ho na svojom najbližšom zasadnutí preberie a schváli. Reprezentačné oddelenie SZĽH tiež zabezpečí mediálny tréning reprezentácie do 18 rokov pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta tejto vekovej kategórie a zabezpečí tiež dotazník pre reprezentantov všetkých kategórii, prostredníctvom ktorého môžu po svetovom šampionáte odovzdať vedeniu SZĽH spätnú väzbu na prácu tímu.

Členovia Výkonného výboru SZĽH:
Dušan Mráz
František Sucharda
Peter Oremus
Ivan Droppa
Ladislav Gross
Michal Longauer
Roman Štamberský
Miroslav Šatan
Jozef Stümpel
Róbert Ľupták
Miroslav Valíček
Martin Kohút

Bývalí aj súčasní reprezentační tréneri:
Viliam Čacho
Ján Lipiansky
Radoslav Hecl
Branislav Varga
František Hossa
Štefan Mikeš
Igor Andrejkovič
Ján Filc
Craig RamsayOdporúčame