Školenie k programu ambasádor športových aktivít absolvoval v Partizánskom historicky najvyšší počet záujemcov

PARTIZÁNSKE/BRATISLAVA (SZĽH) – Slovenský zväz ľadového v druhej polovici októbra pokračoval v napĺňaní svojej rozvojovej hokejovej agendy. V spolupráci s mestom Partizánske a miestnym hokejovým klubom HK Iskra zorganizoval v termíne 16. až 20. októbra hokejový týždeň ako súčasť projektu Centrum športu pri základnej škole (CŠpriZŠ), v rámci ktorého prebiehalo aj akreditované škole na pozíciu ambasádor športových aktivít.

Spomínaný projekt je jedným z kľúčových v 10-ročnej stratégii slovenského hokeja na obdobie rokov 2020 až 2030, ktorú schválili delegáti SZĽH na kongrese hnutia v júni 2021. Jeho úlohou je smerovať deti k hokeju prostredníctvom pohybovo-korčuliarskych aktivít realizovaných v rámci vyučovania. Hlavnú úlohu v celom procese zohrávajú Ambasádori športových aktivít, ktorí sú školení na prácu s deťmi a starajú sa o ich program. Ponúkajú im rôzne aktivity zamerané na pohyb nielen v školskej družine, ale predovšetkým na ľade. Učia ich korčuľovať, zabávajú sa s nimi a vedú ich k radosti z pohybu.

Minulý rok sa podobné podujatie konalo v Martine. Okrem školiteľov sa do akreditovaného ambasádorského programu Ministerstva školstva zapojilo 21 záujemcov. Tento rok v Partizánskom ich bolo 26, čo je dosiaľ najvyšší počet. Účastníci nepochádzali len z okolitých miest Bánoviec nad Bebravou, Prievidze či Púchova, ale aj z ďalších slovenských miest vrátane Dolného Kubína, Skalica, Hurbanova, Michaloviec, Humenného, Hriňovej, Považskej Bystrice, Žiaru nad Hronom či Hanušoviec nad Topľou. 

Jedinečnosť tohtoročného školenia, založeného na princípoch neformálneho vzdelávania, spočívala v tom, že doň bolo zapojených aj zhruba 40 detí z materských škôl. „Mesto Partizánske je zapojené do projektu Centrum športu pri základnej škole od jeho pilotnej fázy v sezóne 2018/19 až dodnes. Veľmi si vážime, že do Partizánskeho náš prišiel pozrieť aj regionálny rozvojový manažér Trenčianskeho kraja a tiež člen výkonného výboru SZĽH Richard Pavlikovský. Okrem neho by sme sa chceli poďakovať za žičlivé prostredie primátorovi mesta Partizánske Jozefovi Božikovi. Projekt dopadol skvele. Vyvrcholil tradične záverečnou skúškou účastníkov v rámci Olympiády na ľade,“ zhrnul projektový manažér projektu CŠpriZŠ Michal Lečko.

Video zo školenia v Partizánskom


Fotogaléria