Šéf marketingu SZĽH: Hokej na Slovensku potrebuje podporu, nie zákazy

BRATISLAVA (SZĽH) – Prečo sa Slovenský zväz ľadového hokeja rozhodol nastúpiť na svetovom šampionáte v dresoch so štátnym znakom? Ako chce bojovať proti subjektom, ktoré využívajú slovenský hokej na propagáciu a predaj nelicencovaných produktov? Aj na tieto otázky odpovedal Vladimír Janček, riaditeľ oddelenia marketingu SZĽH.

Prečo sa Slovenský zväz ľadového hokeja rozhodol štartovať na majstrovstvách sveta v dresoch so štátnym znakom namiesto loga?
Chceli sme dať definitívnu bodku za debatami o tom, čo by mala mať hokejová reprezentácia na dresoch počas MS 2019. Pre nás to bola zástupná politická téma a to do športu nepatrí. Máme prieskumy a vieme, že logo Slovenský hokej má výbornú páčivosť. No keď sa niektorí politici zapoja do odbornej témy, ktorej nie vždy celkom dobre rozumejú, je to len na škodu veci.

V zahraničí nemali takéto diskusie o zmene štátneho znaku na logo?
Určite nie v takom rozsahu a tak neodborne ako na Slovensku. Ale keďže sme nechceli ďalej búriť tieto vody, rozhodli sme sa, že na domácom šampionáte nastúpime v dresoch so štátnym znakom a na ramenách bude logo slovenského hokeja. 

Znamená to, že SZĽH sa aj do budúcnosti vzdalo možnosti, že bude hlavným motívom na dresoch vlani predstavené logo?
Predpokladáme, že zákon bude schválený v tom istom znení, ako ten, ktorý vrátil prezident. Keďže ho už dobre poznáme, vieme, že bol šitý horúcou ihlou, má veľa nedostatkov a bude potrebné ho čo najskôr novelizovať. Určite chceme pokračovať v tom, aby sme logo slovenského hokeja mohli využívať v maximálnej možnej miere. Celý zmysel loga je v snahe chrániť našich partnerov a priniesť viac súkromných peňazí pre slovenský hokej. V neposlednom rade, tie tri hokejky nie sú len logo, ale symbol zmeny v slovenskom hokeji. Sú to korčuliarske kurzy, športové centrá pri základných školách, ale aj nová hokejová akadémia v Trenčíne.

Ako?
Veľmi často sme sa stretávali so situáciou, že spoločnosti, ktoré sme oslovovali aby boli partnermi slovenského hokeja nás odmietli. Ako dôvod uviedli, že partnerstvo s hokejom nie je súčasť ich marketingovej stratégie. No práve v týchto týždňoch sledujeme, že sa tie isté spoločnosti spájajú s hokejom a predávajú hokejové produkty. Firmy si zvykli šport najmä využiť a to bez toho, aby mu partnersky pomohli. Štátne peniaze, ktoré dostávajú zväzy nestačia pokrývať všetky náklady. Pričom kvalitné výsledky si vyžadujú vyššie investície a väčšie angažovanie aj súkromných spoločností. 

Nie je cesta získať viac peňazí od štátu?
Nechceme len nastrčiť ruku a čakať, že nám bude všetko financovať štát. Aj on má svoje hranice. Navyše, dane platia všetci ľudia, ale nie všetci musia súhlasiť s tým, koľko dostáva napríklad hokej. V prípade súkromných spoločností je to inak. Oni sa dobrovoľne rozhodujú, či investujú do hokeja. A my týmto firmám chceme ukázať, že šport má svoj potenciál a vie sa predať svojou kvalitnou prácou.  

Čo očakávate od štátu?
Skôr podporu a vytváranie vhodných podmienok na získavanie dodatočných financií na trhu a nie zákazy, príkazy a nárast finančnej závislosti na ňom. Na hokejovom zväze chceme ukázať, že hokej nie je len o finančnej podpore, ale hokej aj vychováva. Výborne nám v tom pomáhajú partneri svojimi kampaňami. Napríklad aktuálna kampaň Orange-u alebo kniha a zbieranie nálepiek od Kauflandu. 

A ako chcete bojovať proti takémuto konaniu politikov?
Radi by sme vyzvali poslancov NR SR, aby prijali nový zákon, ktorý by bol nápomocný k väčšej angažovanosti firiem v športe. Tie peniaze by v konečnom dôsledku boli využívané v prospech športu. Hovorím napríklad o zákone, ktorý by pomohol nie len hokeju pri predaji oficiálnych licencovaných produktov. To bude mať za následok nárast finančných prostriedkov aj pre iné zväzy. A logicky by športy nemuseli byť odkázané len na príspevky od štátu.

No práve niektorí poslanci tvrdia, že dostávate od štátu dosť peňazí na to, aby mohol byť nosným grafickým prvkom na drese štátny znak.
Ako sa to meria, čo je dosť? Určite získava štát zo športu viac, ako doň dáva. A to je fakt.

Niektorí zas argumentujú, že aj v minulosti sme hrali so štátnym znakom. 
V minulosti sme si všetci sťahovali okná v aute ručne pomocou kľuky. To ale neznamená, že to tak robíme aj dnes. Žijeme v inej dobe, ako pred pár desaťročiami. A tá si na akúkoľvek činnosť, aj na činnosť športových zväzov, vyžaduje viac finančných prostriedkov. My si to uvedomujeme a hľadáme možnosti, ako ich získavať. Tie chceme pre náš hokej a nie pre súkromníkov, ktorí sa na slovenskom hokeji priživujú. Preto potrebujeme chrániť tieto práva. Pre nás bolo logické vytvoriť si logo, ktorého dominantným prvkom bude dvojkríž.

Prečo?
Lebo máme dáta a vyšlo nám to v prieskumoch. A aj bývalí hokejisti nám potvrdili, že by tam radi videli dvojkríž. To bolo pre nás východiskovým bodom, z ktorého sme v spolupráci s Petrom Kačenkom vytvorili nové logo. 

Budete sa kvôli tej ochrane a presadeniu zákonov na ochranu hokeja spájať aj s inými športovými zväzmi?
Uvidíme. My sa v tejto veci vidíme ako „pionieri“. Urobili sme prvý precedens tým, že sme prišli s novým logom. Druhým je, že ideme právnou cestou riešiť firmy, ktoré sa spojili s týmto logom alebo športovou reprezentáciou neoprávnene. Ak by som to mal povedať ešte zrozumiteľnejšie – firmy, ktoré naše logo a slovenskú hokejovú reprezentáciu nepoctivým spôsobom zneužívajú vo svoj prospech. To sú prvé dve lastovičky. Sme radi, že od štátu získavame finančné prostriedky, ale na trhu vieme nájsť aj doplnkové financie. A o tieto sa chceme pobiť. 

A ako zatiaľ tento súboj vyzerá?
Sľubne. Tržby z komerčných príjmov nám každoročne rastú. Myslím si, že naša ekonomika je pripravená na to, aby firmy ešte viac podporovali šport. Z nich vieme následne financovať rôzne projekty a vychovávať úspešných športovcov, lepšie služby pre divákov a aj sa napríklad spolupodieľať na stavaní zimných štadiónov. Ale k tomu treba jasné pravidlá a nie ad-hoc riešenia vychádzajúce z pokušenia politikov robiť si kampaň na ľúbivých a jednoduchých témach.

Takže súboj o podiel na trhu s merchandisingom bude patriť medzi najdôležitejšie úlohy marketingového oddelenia?
Áno aj. Napríklad sa počas MS v hokeji obmedzí používanie konkrétnych slovných spojení v marketingovej komunikácii firiem. Inými slovami, právne sa vytýčia hranice odkiaľ – pokiaľ môžu jednotlivé komerčné subjekty zájsť v spájaní sa so športom. Aby tam boli jasné pravidlá a neboli ochudobňované tie firmy, ktoré investujú do športu nemalé peniaze a spájajú sa s ním.

Čiže už spojenie v marketingovej kampani „Fandite našim hokejistom“ môže byť pre subjekt, ktorý nie je partnerom SZĽH problémom?
Presne tak. Aj u nás by sme chceli docieliť, aby takéto slogany boli nejakým spôsobom ohraničené.  Mohli by sme byť priekopníkmi nie v tom, že sa nám parlament snaží zakázať naše logo. Radšej by som bol, keby to bolo opačne. Keby poslanci parlamentu boli nápomocní v tom, že zväzom vytvoria podmienky chrániť si svoje záujmy a tým získajú finančné prostriedky navyše. Ale to už, bohužiaľ, nie je taká ľúbivá téma.