AKTUALIZOVANÉ - Rušenie protipandemických opatrení - informácie pre kluby

BRATISLAVA (SZĽH) – Slovenský zväz ľadového hokeja informuje svojich členov a hokejové hnutie, že s účinnosťou od 14. marca 2022 sa rušia vyhlášky ÚVZ SR, ktoré upravujú pravidlá pre organizáciu hromadných podujatí.  

Hromadné podujatia fungujú v režime základ a  od 14. marca sú bez kapacitných obmedzení. Povinnosť nosiť respirátor na hromadných podujatiach zostáva naďalej zachovaná.