RŠR - základné informácie

TBD

Predseda Rady športového rozvoja

szlh@szlh.sk

Ing. Igor GURYČA

Riaditeľ oddelenia riadenia súťaží

guryca@szlh.sk

Bc. Roman SÝKORA

Riaditeľ oddelenia rozvoja klubov

roman.sykora@szlh.sk

Mgr. Igor ANDREJKOVIČ, PhD.

Riaditeľ oddelenia vzdelávania

andrejkovic@szlh.sk

Mgr. Viliam ČACHO

Riaditeľ juniorských reprezentácií

cacho@szlh.sk

Martin ŠTRBÁK

strbak@szlh.sk

Rada športového rozvoja SZĽH
Trnavská cesta 27/B
831 04 Bratislava

filc@szlh.sk