RŠR - základné informácie

Ing. Ján
FILC

Predseda Rady športového rozvoja

Zápisnica
Rada športového rozvoja SZĽH
Trnavská cesta 27/B
831 04 Bratislava

filc@szlh.sk