Rozhodcovia SZĽH absolvujú školiace semináre v júli, štatistici v júni

BRATISLAVA (SZĽH) – Slovenský zväz ľadového hokeja organizuje pre rozhodcov, inštruktorov rozhodcov a štatistikov školiace semináre. Štatistici sa stretnú v sobotu 1. júna o 9:00 v zasadačke mestského úradu v Martine. Inštruktori rozhodcov a rozhodcovia si školenie rozdelili do viacerých termínov.

 

Školiaci seminár pre štatistikov SZĽH

1. júna 2019 (sobota) o 9:00 v zasadačke mestského úradu v Martine (Vajanského námestie 1)

Pre klubových štatistikov je účasť nutná, preto SZĽH žiada kluby, aby informovali svojich štatistikov o školení a aby ich na školenie registrovali zaslaním e-mailu na statistik@szlh.sk do 26.5.2019 s informáciami – meno, priezvisko, bydlisko, telefónny kontakt a e-mail štatistika.

Po absolvovaní tohto školiaceho seminára SZĽH nemusí štatistik klubu v pribehu sezóny absolvovať žiadny ďalší kurz alebo školenie pracovníka v boxe pomocných funkcií.

 

Školiaci seminár pre rozhodcov SZĽH

24. – 26. júla 2019 – Extraligoví rozhodcov a inštruktori rozhodcov (X-Bionic v Šamoríne)

29. – 31. júla 2019 – rozhodcovia 1. hokejovej ligy (X-Bionic v Šamoríne)

31. júla – 2. augusta 2019 - rozhodcovia 2. hokejovej ligy (X-Bionic v Šamoríne)Odporúčame