Reprezentačné oddelenie SZĽH

Miroslav Šatan

Generálny manažér reprezentácií

satan@szlh.sk

Zuzana CHRENKOVÁ

Manažérka reprezentačných podujatí

chrenkova@szlh.sk

02/32340 913

Branislav ULIČNÝ

Manažér reprezentačných podujatí

ulicny@szlh.sk

02/32340 913

Dušan VARGA

Hospodarsko technický manažér

varga@szlh.sk