Reprezentačné oddelenie SZĽH

Miroslav Šatan

Generálny manažér reprezentácií

satan@szlh.sk

SR-A

Zuzana CHRENKOVÁ

Manažérka reprezentačných podujatí SR-A

chrenkova@szlh.sk

02/32340 913

Mládežnícke reprezentácie

Viliam ČACHO

Koordinátor mládežníckych reprezentácií

cacho@szlh.sk

Zuzana CHRENKOVÁ

Manažérka reprezentačných podujatí SR-20

chrenkova@szlh.sk

02/32340 913

Branislav ULIČNÝ

Manažér mládežníckych reprezentačných podujatí

ulicny@szlh.sk

02/32340 913

SR-ŽENY

Ľubomíra KOŽANOVÁ

Kooridnátorka reprezentácie žien

kozanova@szlh.sk

Zuzana CHRENKOVÁ

Manažérka reprezentačných podujatí žien

chrenkova@szlh.sk

02/32340 913