Reprezentačné oddelenie SZĽH

Mgr. Igor ANDREJKOVIČ, PhD.

Riaditeľ reprezentačného oddelenia

andrejkovic@szlh.sk

Miroslav Šatan

Generálny manažér reprezentácií

Zuzana TOMČÍKOVÁ

Manažérka ženských reprezentácií

tomcikova@szlh.sk

Zuzana CHRENKOVÁ

Manažérka reprezentačných podujatí

chrenkova@szlh.sk

Dušan VARGA

Hospodarsko technický manažér

varga@szlh.sk