Regionálni inštruktori zohrali počas pandémie dôležitú úlohu

BRATISLAVA - Kontakt s trénermi, využívanie Tréningového portálu mládeže aj distribúcia pomôcok. Inštruktori Slovenského zväzu ľadového hokeja pomáhali klubom počas krízy vo viacerých smeroch. 

V polovici marca sa zo dňa na deň zastavil na Slovensku aj hokejový život. Brány štadiónov ostali zatvorené, prišlo k predčasnému ukončeniu všetkých súťaží. A dovtedy nikým nepoznaná situácia zasiahla aj prácu regionálnych inštruktorov Slovenského zväzu ľadového hokeja. Ako ukončiť sezónu? Ako udržať mládežníckych trénerov v kluboch? Ako nadviazať na tréningový proces, či komunikovať s hráčmi alebo rodičmi? Aj tieto otázky svojou činnosťou postupne zodpovedali regionálni inštruktori a snažili sa podať klubom pomocnú ruku. „Inštruktori boli zaučení v práci s rôznymi komunikačnými platformami, aby následne vedeli tieto informácie preniesť na trénerov v regiónoch,“ povedal Roman Sýkora, riaditeľ oddelenia rozvoja klubov SZĽH.

Podľa neho bolo po prepuknutí nákazy zachovanie tréningového procesu mladých hráčov individuálnou formou, alebo v malých skupinách. Dôležitou súčasťou práce bol aj nový zväzový systém – Tréningový portál mládeže (TPM). V ňom boli pre potreby trénerov vytvorené ucelené tréningové jednotky pre kategórie do 15 rokov a od 15 rokov vyššie. „Tie sme vytvorili v spolupráci s kondičnými trénermi, aby sme trénerom uľahčili prácu,“ vysvetlil Sýkora. Tréningové jednotky následne vedel tréner cez aplikáciu ZOOM zdieľať so svojimi zverencami. No vedel aj skontrolovať, či jednotlivé cvičenia robia hráči správne. Inštruktori sa spoločne s regionálnymi manažérmi podieľali aj na komunikácii o podpore s manažérmi mládeže alebo šéftrénermi klubov. Výsledkom video mítingov je finančná podpora zo strany SZĽH na obdobie troch mesiacov, ktorá má pomôcť spolufinancovať odmeny trénerom v mládežníckych kategóriách.

Do Tréningového portálu mládeže sa aj vďaka aktívnemu prístupu regionálnych inštruktorov zaregistrovalo už viac ako 500 mládežníckych trénerov. Jedným z nich je aj Milan Sejna, koordinátor v občianskom združení Hokejové talenty MHK32 Liptovský Mikuláš. „Prácu inštruktora vnímam veľmi pozitívne, hlavne čo sa týka pomoci s tréningovým procesom,“ hovorí Sejna. S inštruktorom komunikuje na týždňovej báze a v prípade potreby aj častejšie. Spolu s ďalšími trénermi s ním konzultuje napríklad zakomponovanie nových metód do tréningového procesu. „Ako nestranný pozorovateľ vidí inštruktor nedostatky, na ktorých by sme mali popracovať, aj pozitívne veci, ktoré sme zakomponovali,“ konštatuje Sejna. Okrem toho si pochvaľuje aj aktívnu komunikáciu inštruktora aj s rodičmi detí, ktorým vysvetľuje nové veci, ktoré sa dostávajú do stále väčšieho počtu mládežníckych hokejových klubov na Slovensku. 

Čo patrí medzi hlavné náplne práce regionálnych inštruktorov:

  • organizácia pravidelných stretnutí s hokejovými klubmi pri  vytváraní regionálnej identity a podpora  ich ochoty spolupráce pri vykonávaní aktivít, ktoré propagujú  ľadový hokej ako súčasť zdravého života a zvyšujú úroveň tohto športu  v súlade s plánom rozvoja ľadového hokeja,
  • vypracovávanie efektívneho spôsobu monitorovania a podpory činnosti klubov v príslušnom regióne, 
  • organizovanie  konferencií, odborných seminárov, work-shopov a vzdelávacia činnosť na  školeniach trénerov 1. a 2.stupňa, 
  • príprava  rozvojových programov  v ľadovom hokeji  pre príslušný región,
  • príprava a organizovanie  regionálnych a klubových vzdelávacích programov za účelom zlepšenia klubovej a trénerskej činnosti