Reakcia Pro-hokeja na začatie disciplinárneho konania DK SZĽH voči 4 hráčom

BRATISLAVA (PRO-HOKEJ) – Spoločnosť Pro-hokej, ako riadiaci orgán najvyššej slovenskej hokejovej súťaže – extraligy, vydalo stanovisko k vyjadreniu ktoré sa objavilo na webe SZĽH v súvislosti s konaním voči štyrom hráčom extraligy za neoprávnený štart.S prekvapením evidujeme snahu a kroky,ktoré jasne smerujú k znemožneniu účasti mladých adeptov reprezentácie SR v zostávajúcej časti Tipsportligy. Vydanie jednoznačného stanoviska k téme DK-SZĽH, ktorý nie je riadiacim organom, predtým ako sa vobec začalo konkrétne konanie považujeme za krok nešťastný, nesprávny a porušujúci princíp nezaujatosti a nestrannosti.” K ďalším informáciám, ktoré boli zverejnené v súvislosti so začatím disciplinárneho konania voči štyrom hráčom klubov extraligy za neoprávnený štart, Pro-hokej pripája plné znenie ich stanoviska (pripájame nižšie).

Spoločnosť Pro-hokej pridáva k stanovisku k začiatku disciplinárneho konania aj stanovisko, ktorým upozorňuje na jediný platný poriadok, ktorý sa týka tejto témy, a to je prestupový poriadok SZĽH, ktorého ustanovenia podľa spoločnosti Pro-hokej jednoznačne pomenovávajú striedavý štart a okolnosti tejto témy (nižšie pripájame plné znenie stanoviska).

Vyjadrenie PRO-HOKEJ a.s. k aplikácii ustanovení PP SZĽH - striedavý štart

Vyjadrenie k uzneseniu PRO-HOKEJ a.s. zo dňa 8.2.2017