Rady regionálnych manažérov rozšírili dvaja bývalí hokejisti

BRATISLAVA (SZĽH) – Rady regionálnych rozvojových manažérov SZĽH, ktorí svoju činnosť po celom Slovensku odštartovali koncom minulého roka, rozšírili dvaja bývalí hokejisti. Na základe výberového konania sa nimi pre Bratislavský kraj stal Miroslav Lažo, a pre Prešovský kraj Matúš Petričko.

Ich úlohou, rovnako ako manažérov v ďalších šiestich krajoch, bude otváranie nových možností spolupráce verejného, súkromného a tretieho sektora na regionálnej úrovni. „V Bratislavskom kraji by sme chceli v budúcnosti vybudovať hokejové akadémie, vytvoriť rôzne rozvojové programy. A ja môžem byť takým prepojením medzi SZĽH, klubmi, Vyššími územnými celkami a samosprávami,“ uviedol Lažo.

Všetky kluby v kraji oboznámil so svojou novou pozíciou. „Teraz budem postupne spoznávať ich problémy a snažiť sa vyriešiť záležitosti, ktoré ich trápia,“ skonštatoval. Prvým oficiálnym podujatím, kde sa predstaví ako regionálny rozvojový manažér SZĽH, bude workshop venovaný téme ako priniesť peniaze do hokeja, ktorý sa uskutoční 22. novembra. „Koná sa pod záštitou bývalého prezidenta SZĽH, dnes člena výkonného výboru Martina Kohúta,“ hovorí Lažo. Určený bude pre kluby z Trenčianskeho, Trnavského a Bratislavského kraja. Podobný workshop už prebehol aj pre kluby z Nitrianskeho, Banskobystrického a Žilinského kraja.

Nový regionálny rozvojový manažér pre Prešovský kraj Matúš Petričko už absolvoval workshop pre kluby z Prešovského a Košického kraja. Príkladom pre činnosť nových manažérov sú aj aktivity v trenčianskom či trnavskom samosprávnom kraji, ktorým sa podarilo nadviazať užšiu spoluprácu samosprávy a VÚC s činnosťou hokejových klubov.

Matúš Petričko je odchovancom košického hokeja. V minulosti pôsobil niekoľko sezón v kluboch vo Veľkej Británii. Aký je jeho hlavný cieľ v práci regionálneho rozvojového manažéra SZĽH? „Dostať slovenský hokej ako spoločenský fenomén na pozíciu, aby napĺňal svoj potenciál. Lebo v našom kraji je veľmi podvýživený,“ uviedol Petričko. Za dôležitú úlohu považuje rozvoj infraštruktúry a rozširovanie členskej základne. „V spolupráci so samosprávou sa dopracovať k výstavbe plnohodnotných ľadových plôch a rovnako aj malých zimných štadiónov s rozmermi 20 x 40 metrov. Dostať deti na hokej a posilňovať kluby,“ vysvetlil Petričko. Posilňovaním myslel ich lepšie finančné zabezpečenie – ale nie formou vyšších dotácii od zväzu ale zo súkromného a verejného sektora.

 

Regionálni manažéri v jednotlivých krajoch

 
Kraj Manažéri e-mailové kontakty
Bratislavský Miroslav Lažo lazo@szlh.sk
Trnavský Tibor Martinčič martincic@szlh.sk
Nitrianský Tomáš Chrenko chrenko@szlh.sk
Trenčianský Richard Pavlikovský pavlikovsky@szlh.sk
Žilinský Milan Ladiver ladiver@szlh.sk
Banskobystrický Milan Kysel kysel@szlh.sk
Prešovský Matúš Petričko petricko@szlh.sk
Košický Peter Žifčák zifcak@szlh.sk