Rada SZĽH

SZĽH v súlade s ustanoveniami § 17, ods. 1, v rozsahu príslušných písmen Zákona č. 440/2015 Z.z. zverejňuje:

Rada SZĽH, 27.05.2016

 

Uznesenie Rady SZĽH dňa 27.05.2016:

 

Spoločné zasadnutie Legislatívnej a Volebnej komisie 31 05 2016

Zasadnutie Legislatívnej komisie SZĽH 31 05 2016