Prvé zasadnutie Komisie mládeže v roku 2023 bolo plné rozvojových tém

BRATISLAVA (SZĽH) – Prvýkrát v kalendárnom roku 2023 zasadla v stredu Komisia mládeže SZĽH. Dvanásť jej členov diskutovalo počas celého dňa s viac ako desiatkou prísediacich a prizvaných hostí na viaceré témy, medzi nimi napríklad aj o organizácii Mládežníckych majstrovstiev Slovenska 2023, účasti slovenských hokejistov na univerzitnom podujatí All Ivy Showcase v zámorí či chode mládežníckych súťaží v sezóne 2022/23. 

Zástupcovia riadiacich orgánov jednotlivých súťaží, či už členovia Športového oddelenia SZĽH, respektíve regionálni sekretári zo Západoslovenského, Stredoslovenského a Východoslovenského zväzu ľadového hokeja poskytli informácie o dianí v súťažiach v rámci svojich regiónov od hokejovej prípravy po Extraligu juniorov. Pozitívna odozva prišla na takzvané „trojáčkové“ turnaje, ktorých organizácia je súčasťou desaťročnej rozvojovej stratégie slovenského hokeja na roky 2020 – 2030. Turnaje AAA sa v rámci sezóny uskutočňujú trojkolovo a umožňujú medziregionálnu konfrontáciu pre najlepšie tímy z hokejových regiónov. Ich úlohou je vytvoriť širší hráčsky základ pre národný tím do 16 rokov, čo znamená, že v sezóne 2022/23 sa ich zúčastňujú hráči narodení v roku 2008. Na každom podujatí sa zúčastnia tri najlepšie mužstvá z daného regiónu, kvarteto účastníkov doplní tím výberu zložený z hokejistov jednotlivých klubov v rámci regiónu. Prítomný je spravidla hlavný tréner pätnástky Róbert Rehák spolu s asistentmi Petrom Kúdelkom, Ladislavom Karaffom a Petrom Holazom. S hráčmi, ktorí majú reprezentačný potenciál, následne pracujú v rámci krátkodobých regionálnych zrazov.

Na stredajšom zasadnutí členovia komisie diskutovali aj na tému zabezpečenia predeľovacích mantinelov, ktoré rozdeľujú ľadovú plochu na menšie ihriská pre potreby a rozvoj v kategóriách hokejových prípravok HP4 a HP5. Slovenskému zväzu ľadového hokeja sa podarilo zabezpečiť 22 kusov týchto mantinelov, ktoré sú rozdelené proporčne na báze regionálneho princípu. „Už v úvode tejto sezóny boli predeľovacie mantinely k dispozícii na štadiónoch v Bratislave, v Skalici aj v Banskej Bystrici. Viaceré kluby si vďaka nim mali možnosť vyskúšať herný formát hry štyroch proti štyrom v kategóriách HP4 a HP5 na menšom priestore. Reakcie hráčov i trénerov boli pozitívne. Chlapci sa viac zabavili, vyskúšali si viaceré herné role, viac mali puk na hokejke v porovnaní s hrou na celom klzisku. Našim cieľom je, aby v budúcnosti disponoval každý štadión predeľovacími mantinelmi, aby sa v spomínaných kategóriách využíval herný formát štyroch proti štyrom. Prechod naň v rámci kategórií HP4 a HP5 ja súčasťou dlhodobej rozvojovej stratégie slovenského hokeja,“ ozrejmil predseda Komisia mládeže SZĽH Lukáš Pék.

Komisia mládeže SZĽH pozostáva z dvanástich členov vrátane predsedu, ktorým je manažér športového oddelenia SZĽH Lukáš Pék. Zasadá spravidla každý mesiac a jej úlohou je zabezpečovať rozvoj mládežníckeho hokeja na Slovensku, navrhovať strategické a operatívne plány rozvoja mládežníckeho hokeja, odporúčať VV SZĽH návrhy, ktoré budú zabezpečovať rozvoj a napredovanie mládežníckeho hokeja na Slovenska.

Jednou z ďalších diskutovaných tém bola účasť slovenských hokejistov v rámci uceleného výberu na All Ivy Showcase 2023. Ide o podujatie, na ktorom majú mladí hokejisti s úprimným záujmom uberať sa univerzitnou hokejovou cestou v Severnej Amerike možnosť ukázať sa hlavným trénerom, skautom či zástupcom prestížnych zámorských univerzitných tímov zo súťaže NCAA a získať štipendium na amerických vysokých školách. Osemnásťčlenný slovenský výber sa na turnaji predstavil už minulý rok, tento rok by mal vycestovať koncom apríla opäť. Členovia Komisie mládeže diskutovali o výhodách, respektíve nevýhodách účasti mladých hokejistov na podujatí vzhľadom na strategický rozvoj slovenského hokeja, ale napríklad aj termínovej kolízii tohto podujatia s prebiehajúcimi súťažami. Závery by mali priniesť najbližšie zasadnutie Komisie mládeže.

Na stredajšom zasadnutí predstavili členovia športového oddelenia SZĽH aj koncept Mládežníckych majstrovstiev Slovenska 2023. Po vlaňajšom úspešnom pilotnom projekte v Ružomberku, ktorý sprostredkoval sezónne vyvrcholenie turnajových spôsobom v kategóriách starší žiaci, kadeti a dorastenci, sa druhý ročník uskutoční v rámci dvoch víkendoch od 31. marca do 8. apríla. Kompletný program podujatia vrátane jeho štruktúry, herného formátu a bližších informácií bude zverejnený v dohľadnej dobe na webovom sídle SZĽH.