Prvé kolo turnajov SZĽH v kategóriách do 15 a 14 rokov s pozitívnymi ohlasmi

BRATISLAVA (SZĽH) – Pilotný ročník projektu klubových mládežníckych turnajov pod záštitou Slovenského zväzu ľadového hokeja má za sebou úspešný začiatok. Počas siedmeho septembra absolvovali hráči v kategóriách do 15 a 14 rokov dohromady štrnásť turnajov, v ktorých si mohli zmerať sily so súpermi zo svojho regiónu aj nad rámec zápasov v ligových súťažiach.

Cieľom týchto doplnkových turnajov je zvýšenie počtu kvalitných zápasov vo vyšších žiackych kategóriách. Na rozdiel od ligových súťaží však kluby na týchto turnajoch museli postaviť družstvá nie podľa roku školskej dochádzky, ale na základe roku narodenia hráčov. Na U15 turnaji sa tak predstavili hráči ročníka narodenia 2005, v kategórii U14 sa pre zmenu konfrontovali medzi sebou hráči ročníka narodenia 2006.

Ďalším špecifikom bol skrátený variant zápasov, ktoré sa hrali na dva 20-minútové „polčasy“. Keďže sa ale turnaje hrali spôsobom každý s každým, tak v priebehu jedného dňa hráči nastúpili až na tri takéto zápasy s výnimkou troch turnajov v kategórii U14. Na nich pre nižší počet zúčastnených družstiev nastúpili hráči na dva zápasy.

Zúčastnené družstvá v kategórii U15 boli v úvodnom kole turnajov rozdelené nielen podľa geografického princípu, ale aj na základe výkonnosti do dvoch úrovní. Najlepších dvanásť družstiev podľa kľúča stanoveného Komisiou mládeže SZĽH, ktorá brala do úvahy výsledky v ostatných sezónach, sa predstavilo na tzv. AAA turnajoch, kde v každom zo štyroch regiónov (západ, stredozápad, stred a východ) boli doplnené príslušnými regionálnymi družstvami zloženými z vytypovaných hráčov ostatných klubov daného regiónu. Tieto kluby však súčasne mali taktiež príležitosť sa zúčastniť týchto doplnkových turnajov, a to vo výkonnostnej kategórii AA.

Uvedený kľúč prerozdelenia do výkonnostných úrovní platil len v kategórií U15. Družstvá vo vekovej kategórii U14 boli rozdelené do siedmich turnajov výhradne podľa vzájomnej geografickej polohy.

Turnaje organizačne zastrešil Slovenský zväz ľadového hokeja v spolupráci s príslušnými regionálnymi hokejovými zväzmi a hostiteľskými klubmi. „Slovenský zväz ľadového hokeja pri organizácii turnajov zabezpečil zúčastneným družstvám kompletný servis, ktorý pozostával napríklad z uhradenia ľadovej plochy, rozhodcov, boxu časomeračov a pomocných funkcií, či pitného režimu. Kluby neplatili žiadne štartovné a ich jediné náklady spočívali v doprave a zabezpečení stravy. Veľká vďaka však patrí aj jednotlivým klubom, ktoré organizačne zastrešili jednotlivé turnaje a prispeli k ich hladkému priebehu,“ skonštatoval Lukáš Pék, sekretár súťaží kadetov a žiakov SZĽH.

Hneď po prvom kole doplnkových turnajov sa objavil rad pozitívnych ohlasov nielen zo strany funkcionárov zúčastnených družstiev, ale aj zástupcov jednotlivých regionálnych výberov, ktorí tak mohli na vlastné oči vidieť širšie portfólio hráčov ročníka 2005, z ktorých sa v priebehu sezóny utvorí reprezentačné družstvo do 15 rokov. „Väčšina zápasov bola výsledkovo vyrovnaná, v dôsledku čoho museli hráči predviesť najlepší možný výkon až do samého konca každého zápasu. Práve takéto zápasy však hráčov posúvajú na vyššiu úroveňl,“ skonštatoval Roman Sýkora, regionálny inštruktor SZĽH pre Nitriansky kraj, ktorý na turnaji U15 AAA v Bratislave viedol regionálne družstvo západu.

V obdobnom duchu sa vyjadril aj Sýkorov trénerský kolega Ivan Králik, ktorý viedol družstvo regionálneho výberu východ na turnaji v Spišskej Novej Vsi. „Turnaj hodnotím ako veľmi dobrú príležitosť pre trénerov jednak vidieť hráčov na začiatku sezóny v zápasoch s kvalitnými súpermi, a súčasne porovnať si ich výkony v troch ťažkých zápasoch v rýchlom slede.“ Pozitívne dojmy z turnaja si odniesol aj Ladislav Karaffa, ktorý viedol na turnaji v Ružomberku regionálny výber stredu. „Turnaj určite naplnil očakávania. Mali sme možnosť zhliadnuť aj niektorých hráčov, ktorí v zručnostiach prevyšovali ostatných hráčov a u nich sa tak dá predpokladať, že môžu v tejto sezóne tvoriť kostru reprezentácie do 15 rokov.“

Slovenský zväz ľadového hokeja bude v organizácii týchto doplnkových turnajov pokračovať ďalšími tromi kolami. Najbližšie je naplánované na december.