Rozvojové oddelenie

Milan LADIVER

Manažér rozvojového oddelenia

ladiver@szlh.sk

+421 917 627355

Monika DZÚRIKOVÁ

Projektový manažér

szlh@szlh.sk

Ing. Ján Cebulák

Koordinátor rozvoja a infraštruktúry

cebulak@szlh.sk

Michal LEČKO

Vzdelávanie športových odborníkov a ambasádorov športových aktivít v súvislosti s projektom Centrum športu pri základných školách

szlh@szlh.sk

Regionálni manažéri

Michal HUDEC

Regionálny manažér BA a TT

hudec@szlh.sk

Richard PAVLIKOVSKÝ

Regionálny manažér TN

pavlikovsky@szlh.sk

 

Milan KYSEĽ

Regionálny manažér BB a ZA

kysel@szlh.sk

Jozef KUŽMA

Regionálny manažér PO a KE

kuzma@szlh.sk

 

Informácie pre žiadateľov
Informácie o žiadosti schéma A+B
Žiadosť o finančný príspevok - Schéma A
Žiadosť o finančný príspevok - Schéma B
_____________NEAKTUÁLNE VÝZVY_____________
Informácie pre žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Motivačného systém príspevkov SZĽH schváleného Kongresom SZĽH pre kalendárny rok 2020
Žiadosť o finančný príspevok Schéma A rok 2020
Žiadosť o finančný príspevok Schéma B rok 2020
Informácie o žiadosti schéma A + B rok 2020
Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Motivačného systém príspevkov SZĽH schváleného Kongresom SZĽH pre kalendárny rok 2018 - uzavretá - neaktuálne
Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Motivačného systému príspevkov SZĽH - uzavretá - neaktuálne
Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Projektu podpory obnovy hokejovej infraštruktúry - uzavretá - neaktuálne
Informácie pre žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Motivačného systém príspevkov SZĽH schváleného Kongresom SZĽH pre kalendárny rok 2019 - neaktuálne
Žiadosť o finančný príspevok Schéma A rok 2019- neaktuálne
Žiadosť o finančný príspevok Schéma B rok 2019 - neaktuálne
Informácie o žiadosti schéma A + B rok 2019 - neaktuálne
Výzva na predloženie investičného zámeru - Multifunkčná hala - neaktuálne
Výzva na predloženie investičného zámeru - Národné hokejové centrum - neaktuálne
_____________NEAKTUÁLNE FORMULÁRE_____________
Formulár žiadosti o finančný príspevok - Schéma A - neaktuálne
Formulár žiadosti o finančný príspevok - Schéma B - neaktuálne
Žiadosť o finančný príspevok Schéma A - rok 2019 - neaktuálne
Žiadosť o finančný príspevok Schéma B - rok 2019 - neaktuálne
Formulár žiadosti o finančný príspevok - Infraštruktúra (§8a zákona č.523/2004 Z. z.) - neaktuálne
Formulár posúdenia štátnej pomoci - Infraštruktúra - neaktuálne

 

2023 – Pomoc mladým brankárom zo sociálne slabších rodín

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01257

Bratislavský samosprávny kraj: 3.000 EUR

2020 – VTB

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky: 4530 EUR

2019 – VTB

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky: 7.000 EUR

Bratislavský samosprávny kraj: 5.000 EUR

Prešovský samosprávny kraj: 3.500 EUR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: 50.000 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky: 5.000 EUR


 

 

 

Financovanie hokejových klubov za posledné 4 roky a financovanie obovy infraštruktúry z účelovej dotácie MŠ SR nájdete na tomto odkaze.