Projektové a rozvojové oddelenie SZĽH

Mgr. Diana KOSOVÁ

Riaditeľka projektového a rozvojového oddelenia

kosova@szlh.sk

Ján Cebulák

Projektové a rozvojové oddelenie

cebulak@szlh.sk

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Motivačného systému príspevkov SZĽH - otvorená do 20.12.2017
Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Projektu podpory obnovy hokejovej infraštruktúry - otvorená do 31.12.2017