Projektové a rozvojové oddelenie SZĽH

Mgr. Diana KOSOVÁ

Riaditeľka projektového a rozvojového oddelenia

kosova@szlh.sk

Ing. Ján Cebulák

Projektové a rozvojové oddelenie

cebulak@szlh.sk

Ing. Katarína Válkyová

Projektová manažérka

valkyova@szlh.sk

Bc. Rastislav KONEČNÝ

Projektový manažér

konecny@szlh.sk

Mgr. Marián CISÁR, MBA

Projektový manažér

cisar@szlh.sk

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Motivačného systém príspevkov SZĽH schváleného Kongresom SZĽH pre kalendárny rok 2018 - uzavretá
Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Motivačného systému príspevkov SZĽH - uzavretá
Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Projektu podpory obnovy hokejovej infraštruktúry - uzavretá
Informácie pre žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Motivačného systém príspevkov SZĽH schváleného Kongresom SZĽH pre kalendárny rok 2019
Žiadosť o finančný príspevok Schéma A rok 2019
Žiadosť o finančný príspevok Schéma B rok 2019
Informácie o žiadosti schéma A + B rok 2019

2019 – VTB

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky: 7.000 EUR

Bratislavský samosprávny kraj: 5.000 EUR

Prešovský samosprávny kraj: 3.500 EUR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: 50.000 EUR