Projekt SZĽH, SAV a FTVŠ zameraný na riešenie problematiky úrazov hlavy vstupuje do druhej fázy

BRATISLAVA (SZĽH) – Zvýšenie bezpečnosti, ochrany a prevencie zdravia hráčov po úrazoch hlavy a krku. To sú hlavné dôvody spolupráce Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied, Úseku ľadového hokeja Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského a Slovenského zväzu ľadového hokeja. Zainteresované strany podpísali koncom minulého roka memorandum o vedeckej spolupráci.

V prvej polovici roka 2019 boli pripravené podklady a dokumentácia včítane povolení etických komisií zainteresovaných inštitúcií, ako aj texty informovaných súhlasov pre účastníkov testovania a ďalšie materiály, nevyhnutné na rozbehnutie tohto unikátneho projektu. Výskum, ktorý bude prebiehať u kadetov, dorastencov a juniorov v 21 vybraných hokejových kluboch sa naplno rozbehne v druhej polovici augusta. „Aktuálne oslovujeme manažérov mládeže, hlavných trénerov v kluboch ako aj rodičov hráčov, ktorým sme doručili informovaný súhlas s účasťou na tejto výskumnej akcii“, uviedol Igor Tóth z Katedry športových hier Fakulty telesnej výchovy a športu UK a vedúci projektu za FTVŠ-UK.

Hlavným cieľom celého projektu je vytvoriť zdravotný manuál pre hráčov po úraze hlavy a krku, pre ich bezpečný návrat do tréningového procesu. Týmto spôsobom predídeme nežiaducim následkom a rizikám poškodenia mozgu u slovenských hokejistov, ktoré by mohli vzniknúť u nedoliečených hráčov. Základné odbery krvi sa uskutočnia ešte pred začiatkom hokejovej sezóny 2019/2020, a to celoplošne u všetkých hráčov zahrnutých do projektu.

V štúdii má byť zapojených cez tisíc mladých hokejistov z radov kadetov, dorastencov a juniorov. Hráčom bude krv odoberať lekár, alebo certifikovaná zdravotná sestra s dlhoročnými skúsenosťami v zdravotníckej praxi. „Základný odber slúži na to, aby sa vzorky krvi a plazmy mohli správne vyhodnocovať a porovnávať s tými, ktoré budú odoberané v priebehu sezóny, ak u niektorého z hráčov príde k úrazu hlavy. Do štúdie nie sú zapojené všetky kluby, ale len vybrané v dostupnosti približne do 230 kilometrov od Bratislavy,“ skonštatoval Tóth.

Dôvod, prečo v projekte nie sú zahrnuté kluby z východného Slovenska, spočíva v logistickej náročnosti celého procesu. Výsledky výskumu však budú platné pre všetkých hráčov a budú pre všetkých aj verejne dostupné – to je v zmyslom a jedným z primárnych cieľov nášho snaženia. „Zároveň bude prebiehať zaškolenie zdravotných pracovníkov, aby vedeli, ako postupovať v súvislosti so štúdiou v prípade, ak príde k poraneniu hlavy alebo krku. Hráčom, ktorým sa úraz mozgu stane, sa budú v priebehu liečby dávať špeciálne zdravotnícke pokyny. Po vyhodnotení štúdie sa má predísť prípadom, akého sme boli svedkami v tohtoročnom play-off Tipsport ligy. Nedávno sme sa oboznámili, že obranca Nitry sa po otrase mozgu pokúšal vrátiť na ľad, ale nebol na to pripravený,“ konštatuje Tóth.

Podľa teraz.sk (2019) sa hráč vyjadril nasledovne: Aj ja som patril k hráčom, ktorí mali zdravotné problémy, konkrétne otras mozgu. Začalo sa to už v 5. semifinálovom zápase vo Zvolene. Snažil som sa to prekonať, preto som nenastúpil do šiesteho. V siedmom som síce hral, no počas neho som odstúpil. Aj neskôr som to ešte skúšal, ale nebolo to dobré. Ak by sa to nestalo v play-off, ale v základnej časti, tak by som určite mal dlhšiu pauzu. Nemali sme však až taký široký káder, navyše som chcel mužstvu čo najviac pomôcť."

„Takéto predčasné návraty pritom môžu spôsobiť hokejistom v neskoršom veku vážne zdravotné problémy,“ vysvetľuje Tóth. „Aj vďaka tejto informácií vidíme, že je potrebné sa týmto problémom seriózne zaoberať. Chceme odbúrať nežiaduce následky takýchto zranení, ktoré sa môžu prejaviť v neskoršom veku vo forme depresií, viac alebo menej miernych neuropsychiatrických ochorení, ale potenciálne aj vo forme vyššej náchylnosti na také závažné a doteraz neliečiteľné ochorenia akými sú Parkinsonova alebo Alzheimerova choroba. Analýzy vzoriek krvi budú prebiehať v laboratóriu Neuroimunologického ústavu SAV, ktorého pracovníci sa podobnými projektmi zaoberajú dlhodobo, a to v národnom aj medzinárodnom kontexte. Je dôležité podotknúť, že výskum je plne anonymný a bude prebiehať v súlade so zásadami GDPR o ochrane osobných informácií. Výsledky odberov krvi budú slúžiť iba na vedecké účely a k ochrane zdravia hráčov."