Program školení trénerov počas sezóny 2018–2019

Ako už bolo zverejnené v predchádzajúcom článku, Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) predstavil úpravy týkajúce sa vzdelávania trénerov pre sezónu 2018–2019. Školenia trénerov jednotlivých licencií sú založené na vzdelávaní a na praktických skúsenostiach trénera. V sezóne 2018-2019 pripravujeme nasledovné vzdelávacie programy v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu UK a ďalšími univerzitami.

Licencia D

Licencia D oprávňuje držiteľa na asistenta trénera. Poplatok za školenie je 150 eur, v cene sú zahrnuté materiály, strava a administratívne náklady pre vydanie licencie. Prípadné náklady na ubytovanie si účastníci hradia sami. Proces sa skladá z troch modulov, ktoré sa uskutočnia v regiónoch na východe, v strede a na západe Slovenska (predpokladané termíny – budú upresnené po zahájení školenia):

  1. Modul (koniec septembra): Úvod do špecializácie I. (SZĽH)
  2. Modul (október): Športový tréning – anatómia, prvá pomoc atď. I. (FTVŠ alebo UMB alebo FŠPU)
  3. Modul (október/november): Špecializácia II. (SZĽH)

Podmienkou prijatia na školenie je vek 18 rokov, maturitou ukončené stredoškolské vzdelanie a ovládať základy korčuľovania a ľadového hokeja. Záujemca si v prihláške určí, v ktorej časti Slovenska sa chce zúčastniť programu (na východe, v strede alebo na západe Slovenska).

Licencia C

Licencia C oprávňuje jej držiteľa ako hlavného trénera začiatočníka viesť samostatný tréningový proces. Poplatok za školenie je 250 eur, v cene sú zahrnuté materiály, strava a administratívne náklady pre vydanie licencie. Prípadné náklady na ubytovanie si účastníci hradia sami. Proces sa skladá z piatich modulov (predpokladané termíny – budú upresnené po zahájení školenia):

  1. Modul (2. - 3. október 2018, Bratislava): Úvod do špecializácie I. (SZĽH)
  2. Modul (október): Športový tréning – teória a didaktika atď. I. (FTVŠ)
  3. Modul (október/november): Špecializácia II. (SZĽH)
  4. Modul (november): Športový tréning II. (FTVŠ)
  5. Modul (november/december): Špecializácia III. (SZĽH)

Podmienkou prijatia na školenie mať vzdelanie trénera ľadového hokeja I. Stupňa (licencia D), maturitou ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie a ovládať základy korčuľovania a ľadového hokeja.

Licencia B

Licencia B oprávňuje jej držiteľa ako hlavného trénera viesť samostatný tréningový proces. V novembri 2018 bude oznámený začiatok prvého školenia, ktorý odštartuje postupne v januári 2019.

Licencia A

V novej štruktúre, Licencia A kvalifikuje jej držiteľa na mentora/šeftrénera na klubovej úrovni. Prvý program má za cieľ pozvať vybraných držiteľov Licencie typu A, ktorí by zodpovedali za rozvoj trénovania v kluboch. Tento proces začne postupne od septembra 2018.

Tu sa môžete zaregistrovať online

Termín do 31. 8. 2018

Po zaregistrovaní vám zašleme potvrdzujúci email spolu so záväznou prihláškou a ďalšími informáciami.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte bingulacova@szlh.skOdporúčame