Program Learn to play opäť žičil deťom zábavu, trénerom a inštruktorom nový pohľad na hokej

LEVICE (SZĽH) – Hokej neprináša radosť len vďaka úspechom a víťazstvám. Na tvári najmenších dokáže vyčariť úsmev a vzbudiť vášeň aj vďaka hravej a zábavnej forme na korčuliach. Od minulej soboty sa o tom presviedčajú desiatky detí v rámci zábavno-vzdelávacieho semináru Learn to play, ktorý po vlaňajšej premiére v Novom Meste nad Váhom tentoraz hostili Levice.  

Kemp si užívalo od 40 do 50 detí denne. Najskôr staršie vo veku od 9 až 10 rokov, neskôr mladšie, šesť až osemročné ratolesti. Každý deň im venovalo pozornosť viac ako 30 mládežníckych trénerov a tým zasa osem regionálnych inštruktorov Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorí sa prišli vzdelávať. Dopoludnia spolu s trénermi zbierali teoretické poznatky počas prednášok a seminárov, popoludní im pomáhali s deťmi. Malí hokejoví nadšenci mali pripravenú atraktívnu formu suchej prípravy v telocvični, následne nemenej zábavný tréning na ľade. Čas po večeri patril vzájomnej diskusii, v rámci ktorej dostávali tréneri spätnú väzbu na svoju prácu. „Tréneri sa tak učia na základe vlastnej skúsenosti. Každý deň majú stanovené úlohy a ciele, ktoré sa spolu s deťmi snažia splniť,“ uviedla Diana Kosová, riaditeľka oddelenia projektov a rozvoja SZĽH.

Lákavé prostredie

Na priebeh druhého ročníka semináru v Leviciach dohliadalo aj trio zahraničných lektorov. Medzi nimi Tomáš Perič, česká kapacita v oblasti športovej prípravy mládeže a detí, člen komisie IIHF pre rozvoj hokejovej mládeže Johan Bollue ako aj člen oddelenia pre rozvoj hokeja v USA Hockey Kevin McLaughlin. „Deti sú skvelé, tréneri nadšení. Johan, Kevin aj Tomáš im priniesli nový pohľad na hokej, postavený na vedeckých poznatkoch. Hlavnou myšlienkou podujatia je rozvíjanie pohybových aj kognitívnych zručností prostredníctvom hry a zábavy. Je o tom, ako vytvárať dostatočne podnetné a súčasne lákavé prostredie, v ktorom deti vďaka radosti z toho, čo robia, napredujú ako športovci aj ako osobnosti,“ pripojila Diana Kosová, spoluorganizátorka atraktívneho seminára v Leviciach. 

Johan Bollue a Kevin McLaughlin boli na Slovensku v rámci Learn to play aj minulý rok. V Novom Meste nad Váhom sa stretli so štyrmi regionálnymi inštruktormi. „Predstavili sme im celý program, poskytli metódy správneho vedenia tréningu a jeho organizácie na ľade. Teraz sme tu preto, aby sme dohliadali na ich aplikovanie v praxi. Predpokladám, že budúci rok sa už nebudeme musieť stretnúť. Podľa toho, čo vidíme, regionálni inštruktori už budú sami schopní na základe získaných poznatkov a skúseností viesť takýto program pre vašich trénerov,“ uviedol Belgičan Johan Bollue.

„Je skvelé vedieť, ako regionálni inštruktori na Slovensku porozumeli, čo sme sa im snažili vštepiť. Minulý rok sme im načrtli smer, ktorým je správne sa vydať. Dnes sú schopní rozdávať ďalej poznatky, ktoré nadobudli. Sú to dobrí ľudia. Myslím si, že na Slovensku bude tento projekt skutočne úspešný,“ dodal Bollue.

Osožný model

Learn to play je program, ktorý ukazuje, že výsledky a víťazstvá nemusia byť vždy na prvom mieste. Prostredníctvom hry a radosti z nej sa v prvom rade snaží prilákať deti na korčule a pomocou zábavy rozvíjať ich schopnosti. Trénerom zas ponúka správnu metodiku a osožné postupy v procese výchovy mládeže.

Aby sa informácie dostali k všetkým trénerom, prizvali organizátori do kempu osem regionálnych inštruktorov SZĽH. V spolupráci s triom zahraničných odborníkov im pripravili úlohy, pre rozvoj zručností, ktoré im pomôžu pri ich náročnej práci. Inštruktori by po kurze mali distribuovať poznatky a skúsenosti trénerom vo svojich regiónoch. 

Model fungovania regionálnych inštruktorov je na Slovensku stále celkom zánovný. V Spojených štátoch amerických funguje už niekoľko rokov a je veľmi prospešný. „V USA sme zaviedli túto štruktúru približne pred desiatimi rokmi. Vďaka inštruktorom dostali tréneri v miestnych kluboch a hokejových komunitách príležitosť navzájom zdieľať myšlienky, komunikovať, budovať partnerstvá, učiť sa od kvalifikovaných hokejových odborníkov, ktorí majú s hokejom veľa skúseností. Bolo skvelé sledovať, s akou vášňou všetci pristupujú k práci s deťmi, akú zábavu a radosť zo športu majú. Tento model prospel všetkým zúčastneným stranám. Zdieľanie myšlienok, projektov a nápadov pomohlo k rýchlemu napredovaniu hokeja na viacerých úrovniach od federácie cez regióny a kluby až k samotným tímom. Je to skvelá štruktúra, ktorá má potenciál aj na Slovensku,“ vyjadril sa Kevin McLaughlin.

Úžasný projekt

Slovenskí regionálni inštruktori si pochvaľovali spoluprácu so zahraničnými odborníkmi v rámci projektu Learn to play. „Našou úlohou bolo zbierať nové informácie, ktoré môžeme aplikovať pri práci s kormidelníkmi v našich kluboch. V Leviciach sú aj tréneri z môjho regiónu. Komunikujeme spolu na dennej báze, spoznávame sa pracovne aj ľudsky. Vzájomne sa učíme, odovzdávame si skúsenosti. Learn to play je podujatie, ktoré posúva vpred nielen deti, ale aj mládežníckych trénerov a nás,“ konštatoval Radovan Somík, inštruktor pre žilinský hokejový región. 

„Úžasný projekt,“ nadviazal na kolegu Jiří Bicek, inštruktor v hokejovom regióne Košice. „Prišlo vyše tridsať trénerov z rôznych častí Slovenska, ktorí majú príležitosť vzdelávať sa, učiť sa a aplikovať poznatky do práce v kluboch. Aj pre mňa je Learn to play výbornou možnosťou, ako sa posúvať dopredu. Absolvoval som ho už minulý rok, takže Kevina s Johanom, našich lektorov a odborníkov z IIHF, dobre poznám. Vedia, ako v začiatkoch pracovať s deťmi. Snažíme sa vziať si od nich to najlepšie a poznatky aplikovať v našich kluboch,“ pripojil Jiří Bicek. 


Ďalšie články