Prípravky HP4 program

 

Pozn.Turnaj označený boldom už je regionálnym zväzom zapracovaný do IS SZĽH. Turnaj označený kurzívou ešte spracovaný nie je.
Október 2018
HP4 turnaj V. Krtíš 27.10.18
November 2018
HP4 turnaj R. Sobota 4.11.18
HP4 turnaj Žilina 4.11.18
HP4 turnaj B. Bystrica 10.11.18
HP4 turnaj Altis 17.11.2018
December 2018
 
Január 2019
 
Február 2019
 
Marec 2019
 
Apríl 2019