Prípravky HP3 program

Pozn.Turnaj označený boldom už je regionálnym zväzom zapracovaný do IS SZĽH. Turnaj označený kurzívou ešte spracovaný nie je.
 
Október 2018
 
 
November 2018
24 11 2018 Turnaj Nitra
24 11 2018 Turnaj Trnava
 
December 2018
 
Január 2019
 
Február 2019
 
Marec 2019
 
Apríl 2019
 

 

Pozn.Turnaj označený boldom už je regionálnym zväzom zapracovaný do IS SZĽH. Turnaj označený kurzívou ešte spracovaný nie je.
Október 2018
HP3 turnaj Martin 28.10.18
November 2018
HP3 turnaj B. Bystrica 11.11.18
HP3 turnaj Ružomberok 11.11.18
December 2018
 
Január 2019
 
Február 2019
 
Marec 2019
 
Apríl 2019
 

 

Pozn.Turnaj označený boldom už je regionálnym zväzom zapracovaný do IS SZĽH. Turnaj označený kurzívou ešte spracovaný nie je.
 
September 2018
 
Október 2018
 
November 2018
24 11 2018 Turnaj Vranov
December 2018
01 12 2018 Turnaj Poprad
01 12 2018 Turnaj Slávia Prešov
09 12 2018 Turnaj Humenné
09 12 2018 Turnaj Košice
15 12 2018 Turnaj Kežmarok
22 12 2018 Turnaj LA11 Košice
22 12 2018 Turnaj Michalovce
Január 2019
 
Február 2019
 
Marec 2019
 
Apríl 2019