Prehľad doterajších majstrov sveta

Ilustračné foto, ŠtartfotoIlustračné foto, Štartfoto

Prehľad hokejových majstrov sveta (1920 - 2007):
2007 - Kanada,
2006 - Švédsko,
2005 - Česko,
2004 - Kanada,
2003 - Kanada,
2002 - Slovensko,
2001 - Česko,
2000 - Česko,
1999 - Česko,
1998 - Švédsko,
1997 - Kanada,
1996 - Česko,
1995 - Fínsko,
1994 - Kanada,
1993 - Rusko,
1992 - Švédsko,
1991 - Švédsko,
1990 - ZSSR,
1989 - ZSSR,
1987 - Švédsko,
1986 - ZSSR,
1985 - ČSSR,
1983 - ZSSR,
1982 - ZSSR,
1981 - ZSSR,
1979 - ZSSR,
1978 - ZSSR,
1977 - ČSSR,
1976 - ČSSR,
1975 - ZSSR,
1974 - ZSSR,
1973 - ZSSR,
1972 - ČSSR,
1971 - ZSSR,
1970 - ZSSR,
1969 - ZSSR,
1968 - ZSSR,
1967 - ZSSR,
1966 - ZSSR,
1965 - ZSSR,
1964 - ZSSR,
1963 - ZSSR,
1962 - Švédsko,
1961 - Kanada,
1960 - USA,
1959 - Kanada,
1958 - Kanada,
1957 - Švédsko,
1956 - ZSSR,
1955 - Kanada,
1954 - ZSSR,
1953 - Švédsko,
1952 - Kanada,
1951 - Kanada,
1950 - Kanada,
1949 - ČSR,
1948 - Kanada,
1947 - ČSR,
1939 - Kanada,
1938 - Kanada,
1937 - Kanada,
1936 - V. Británia,
1935 - Kanada,
1934 - Kanada,
1933 - USA,
1932 - Kanada,
1931 - Kanada,
1930 - Kanada,
1928 - Kanada,
1924 - Kanada,
1920 - KanadaOdporúčame