Prečo hrať minihokej na menšom ihrisku?

BRATISLAVA (SZĽH) – Verejnosť často diskutuje o formáte hry a pravidlách v kategóriách HP4 (hokejová prípravka U10). Odborná pracovná skupina Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) pre „rozvoj“ hráčov a komisia mládeže SZĽH by chceli pripomenúť celej hokejovej rodine prínos hry na malom priestore – minihokeja.

Deti sa potrebujú hrať a súťažiť. Je to súčasť ich prirodzeného vývoja, ale na rozdiel od dospelých (trénerov, rodičov atď.), výsledok pre nich nie je prvoradý. Viac ako len výsledok ich zaujíma samotný priebeh, ich priama účasť na vývoji hry a emocionálne vyžitie počas hry. Podobne ako v iných športových hrách (futbal, basketbal atď.) deti v tomto veku potrebujú prispôsobiť priestor pre hru ich telesným proporciám predtým, ako budú pripravené hrať na veľkom ihrisku. Deti vo veku do 10 rokov nehrajú futbal na 90-metrovom ihrisku, nepoužívajú veľké bránky a deti v basketbale nehrajú na veľký basketbalový kôš. Rovnako i menšia a ľahšia výstroj budúceho hokejového brankára a veľkosť bránky, sú prispôsobené veku dieťaťa.

V minihokeji alebo v hre na malom priestore sa zdokonaľujú hráči všetkých technických úrovní. Konfrontácia technicky vyspelejších hráčov s hráčmi menej vyspelými je jednou z možností zdokonaľovania herných činností. Technicky vyspelí hráči sú neustále pod časovým a priestorovým tlakom, a naopak menej vyspelí hráči sú nepomerne častejšie zapojení do realizácie herných činností v porovnaní s hrou na celej ploche. Títo hráči sa postupom času zlepšia a budú sa oveľa viac cítiť súčasťou družstva.

Mladí hráči si zlepšia schopnosť efektívne riešiť herné situácie na malom priestore. Čo je dnes požiadavkou moderného hokeja a v budúcnosti bude stále viac. Podstatou tohto tvrdenia je, že keď hráč „prežije“ predtým podobnú hernú situáciu tisíckrát, vie ako na ňu zareagovať. Nemôžeme od hráča vyžadovať, aby vedel riešiť situácie, s ktorými sa predtým nikdy nestretol. Pre niektorých hráčov to môže byť vrodená schopnosť, ale u väčšiny vzniká hokejový zmysel (cit pre hru) cez skúsenosť. A pokiaľ tú skúsenosť nezíska hrou na „ulici“, musíme ju vedome rozvíjať v hokejovej prípravke.

Prečo je minihokej pre deti vhodnejší ako hra na celé ihrisko?

  • väčší počet do hry zapojených detí (hráčov aj brankárov)
  • časté zmeny smeru korčuľovania - rýchlejšie osvojovanie si korčuliarskych zručností
  • menej priestoru a času na realizáciu herných činností - rýchlejšie riešenie herných situácii
  • väčší výskyt prihrávok a ďalších herných činností
  • častejšia streľba a kontakt s pukom
  • brankár je v neustálom strehu a pohybe
  • učí hrať aj deti bez puku - stále sú súčasťou hry
  • podporuje kreativitu detí a tímového ducha
  • zdokonaľuje nielen individuálne, ale aj kolektívne herné činnosti

Príklady hry na menšom priestore:

 

Výhody zápasov a hier na malom priestore v kategórii U10 pre rozvoj detí sú dlhodobo akceptované a implementované v praxi vo vyspelých hokejových krajinách, napríklad vo Fínsku, Švédsku, USA ale i v Kanade. Prečítajte si aj ďalšie články na túto tému:

Prípravné hry v tréningoch detí a mládeže

V tréningoch detí by nemali chýbať hravosť a zábava

Prečo v tréningu častejšie využívať prípravné hry?Odporúčame