Právne oddelenie SZĽH

Radoslav Peciar

peciar@szlh.sk

Marika Faithová

faithova@szlh.sk