Právne oddelenie SZĽH

Mgr. Radoslav Peciar

Právnik

peciar@szlh.sk

JUDr. Mária Faithová

Právnička

faithova@szlh.sk