Právne oddelenie SZĽH

Mgr. Radoslav Peciar

peciar@szlh.sk

JUDr. Mária Faithová

faithova@szlh.sk