Poďakovanie za spoluprácu odchádzajúceho generálneho sekretára Miroslava Valíčka

Vážená hokejová rodina,

predpokladám, že v médiách ste zachytili informáciu o mojom odchode z postu generálneho sekretára Slovenského zväzu ľadového hokeja ku koncu júna. Rád by som vám touto cestou objasnil niektoré z dôvodov rozhodnutia, ktoré dozrievalo vo mne niekoľko týždňov.

Azda najvážnejšou skutočnosťou je nedostatočná dôvera zo strany klubov, ktorá sa v uplynulých týždňoch prejavila aj vo forme mediálnych atakov na vedenie SZĽH. Bez dôvery nemožno vykonávať vysokú manažérsku funkciu. A preto tak, ako som bol pred štyrmi rokmi presvedčený o správnosti rozhodnutia prijať ponuku na post generálneho sekretára SZĽH, dnes som presvedčený o správnosti rozhodnutia z funkcie odísť. Nemôžem a nechcem dopustiť, aby bola nedôvera v hokejovom hnutí spájaná aj s prezidentom SZĽH Miroslav Šatanom. Odchádzam, aby som ochránil jeho meno, pretože je zárukou bezvýhradnej dôvery nielen v hokeji, ale aj v spoločnosti. 

Verím, že svojím rozhodnutím uvoľním tlak na zväz, aby mohol Miro s mojím nástupcom ďalej oduševnene pracovať a hľadať čo najlepšie riešenia pre slovenský hokej.

Odchádzam v čase finančnej stabilizácie zväzu i jeho dcérskych spoločností. Prečo je to tak? Pretože v roku 2016, keď som nastúpil do funkcie spoločne s bývalým prezidentom Martinom Kohútom, sme začali budovať okolo seba tím ľudí so vzťahmi založenými na vzájomnej dôvere a spolupráci. Využili sme všetky dostupné ľudské zdroje bývalého vedenia SZĽH i skúsenosti a záujem nových či staronových tvárí - Ján Filca, Jukku Tikkaju,  Miroslava Šatana, Craiga Ramsayho, Richarda Pavlikovského, Michala Handzuša, Vladimíra Jančeka, Diany Kosovej a ďalších - v procese budovania stability a opätovného získavania dôvery v slovenský hokej. Nielen zo strany klubov či verejnosti, ale aj partnerov. 

Postupnými krokmi sa nám podarilo priniesť do systému financie, ktoré sú dnes v stabilizovanom stave. Boli sme dobrí hospodári. Snažili sme sa robiť dobré a strategicky správne rozhodnutia. Patrilo k nim napríklad umiestnenie slovenskej reprezentácie do košickej vetvy minuloročných majstrovstiev sveta, realizované na základe ekonomických analýz. Hoci sme čelili ostrej kritike, vďaka tomuto kroku sme maximalizovali zisk, ktorý dnes viaceré kluby žiadajú prerozdeliť a ktorý Vám určite pomôže v tejto neľahkej situácií, ktorej čelí celá spoločnosť.

Na záver by som sa chcel úprimne poďakovať všetkým kolegom, partnerom i klubom za vzájomnú spoluprácu. Všetkým želám v budúcnosti veľa úspechov a môjmu nástupcovi veľkú výdrž i pevné nervy, keďže ho čaká veľa tvrdej a náročnej práce.

Z pôsobenia v slovenskom hokeji si odnášam mnoho pekných zážitkov i spomienok, ktoré, verím, časom prevýšia negatíva posledných týždňov.

S priateľským pozdravom

 

Miroslav Valíček