Oznámenie o prestupovom termíne pre hráčov seniorských súťaží SZĽH

BRATISLAVA (SZĽH) – Slovenský zväz ľadového hokeja upozorňuje hokejové kluby, že prestupový termín pre hráčov seniorských súťaží SZĽH 2022/2023 je 15. február 2023 (schválenie žiadosti do 23:59). O prestupových termínoch pre hráčov mládežníckych súťaží SZĽH boli zástupcovia hokejových klubov informovaní prostredníctvom Matriky SZĽH.

Zároveň pripájame aktualizované uzávierky prestupových termínov pre príslušné kategórie/súťaže členov IIHF, ktorí tento údaj poskytli:    

Česko - 31.1.2023,

Fínsko - U15 30.11.2022, ostatní 15.2.2023,

Nemecko - U18 31.1.2023, ostatní 15.2.2023,

Švédsko - ženy 15.1.2023, ostatní 15.2.2023,  

Poľsko - 31.1.2023,

Rakúsko - juniorské ligy 31.1.2023, seniori 15.2.2023,  

Švajčiarsko - švajčiarski hráči 31.1.2023, ostatní 15.2.2023,

Veľká Británia - U18 31.1.2023, ostatní 15.2.2023,

Taliansko - juniori zatvorení, ostatní 15.2.2023